Parlamentin kysymys - O-0103/2008Parlamentin kysymys
O-0103/2008

Puolalaisten telakoiden uudistamista koskeva ohjelma

10.10.2008

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0103/08
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, PSE-ryhmän puolesta
komissiolle

Laivanrakennusala on luonteeltaan yleismaailmallinen. Erityisesti aasialaisten telakoiden tulo maailmanmarkkinoille aiheutti vakavia ongelmia eräiden EU:n jäsenvaltioiden telakoille.

 

Puolan laivanrakennusala on ollut erityinen huolenaihe, etenkin sen telakat Szczecinissa, Gdanskissa ja Gdyniassa. Viime vuosina mainitut telakat ovat saaneet merkittävää julkista rahoitustukea Puolan telakkateollisuuden rakenteiden muuttamiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Euroopan komissio on määritellyt kyseisen teollisuudenalan rakenteiden uudistamista, yksityistämistä ja kapasiteetin rajoittamista koskevan prosessin suuntaviivat. Puolan kaksi edellistä hallitusta eivät noudattaneet kyseisiä vaatimuksia tinkimättömästi. Lopulta kuitenkin Puolan hallitus toimitti 12. syyskuuta 2008 vaaditut asiakirjat, joihin asiasta vastaava komission jäsen parhaillaan perehtyy. Hallitus esitteli uudistusohjelman sekä mahdolliset sijoittajat. Puolan hallitus täytti siten telakoiden uudelleenjärjestely- ja elvyttämisprosessin käynnistämiselle asetetut ehdot ja täytti komission asettamat vaatimukset. Huolimatta siitä, että komissio on laatimassa kielteistä vastausta, voidaan olettaa, että komissio varaa riittävästi aikaa Puolan hallituksen esittämän tarkistetun ohjelman sekä sijoittajien, hallituksen ja ammattiliittojen välillä tehtyjen sopimusten lopullisen paketin vaikutusten kattavaa arvioimista varten. Kyseinen menettely lienee välttämätön, pitäen mielessä päätöksen mahdollisesti valtavat sosiaaliset vaikutukset ja sen, että pelissä on 100 000 työpaikkaa.

 

1. Onko komissio näin ollen valmis varaamaan riittävästi aikaa Puolan hallituksen esittämien ehdotusten kattavaan arviointiin ja päätymään myönteisen ratkaisun esittämiseen tälle tärkeälle teollisuudenalalle?

 

2. Onko komissio valmis ryhtymään yhdessä Puolan hallituksen kanssa kaikkiin toimiin, jotka ovat tarpeen Euroopan laivanrakennusalan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kolmen merkittävän telakan vararikon ehkäisemiseksi?

 

 

Jätetty: 10.10.2008

Välitetty: 14.10.2008

Määräaika: 21.10.2008