Deputātu jautājumi
PDF 29kWORD 42k
2008. gada 10. oktobris
O-0103/2008

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0103/08

saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesnieguši Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, PSE grupas vārdā

Komisijai


  Temats: Polijas kuģu būvētavu reformu programma

Kuģu būves nozarei ir globāls raksturs. It īpaši ar Āzijas kuģu būvētavu ienākšanu pasaules tirgū dažu ES dalībvalstu kuģu būvētavām izraisījušās nopietnas problēmas.

 

Sevišķas problēmas tas radījis kuģu būves nozarei Polijā, jo īpaši attiecībā uz kuģu būvētavām Ščecinā, Gdaņskā un Gdiņā. Pēdējo dažu gadu laikā šīs kuģu būvētavas saņēma būtisku valsts finanšu atbalstu nolūkā pārstrukturēt un modernizēt kuģu būves nozari Polijā. Eiropas Komisija ir noteikusi šīs rūpniecības nozares pārstrukturēšanas, privatizēšanas un potenciāla ierobežošanas procesa pamatnostādnes. Iepriekš divas secīgās Polijas valdības pilnībā neievēroja šīs prasības. Tomēr beidzot 2008. gada 12. septembrī Polijas valdība iesniedza nepieciešamos dokumentus, kurus par šo jautājumu atbildīgais komisārs patlaban analizē. Valdība iesniedza reformu programmu un norādīja iespējamos investorus. Tādējādi tā ir izpildījusi nosacījumus, lai uzsāktu kuģu būvētavu pārstrukturēšanas un atjaunošanas procesu, un izpildījusi Komisijas izvirzītās prasības. Lai gan Eiropas Komisija patlaban gatavo negatīvu atbildi, varētu cerēt, ka Komisija veltīs vajadzīgo laiku, lai veiktu Polijas valdības iesniegtās pārskatītās programmas efektivitātes pilnīgu novērtējumu, kā arī galīgo nolīgumu kopuma starp investoriem, valdību un arodbiedrībām novērtējumu. Šķiet, ka šāda procedūra ir obligāta, ņemot vērā šā lēmuma iespējamās ievērojamās sociālās sekas, un to, ka, iespējams, zudīs 100 000 darba vietu.

 

1. Vai Komisija tādēļ ir gatava veltīt pietiekami daudz laika, kas nepieciešams Polijas valdības iesniegto priekšlikumu pilnīgai novērtēšanai, un nākt klajā ar pozitīvu lēmumu attiecībā uz šo svarīgo rūpniecības nozari?

 

2. Vai Komisija ir gatava — kopā ar Polijas valdību — veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai stiprinātu Eiropas kuģu būves nozares konkurētspēju un lai izvairītos no triju lielu kuģu būvētavu bankrota?

 

 

Iesniegts: 10.10.2008

Nosūtīts: 14.10.2008

Termiņš atbildei: 21.10.2008

 

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika