Interpelacje
PDF 29kWORD 42k
10 października 2008
O-0103/2008

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0103/08

zgodnie z art. 108 Regulaminu

skierowane przez: Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek oraz Lidia Joanna Geringer de Oedenbergw imieniu grupy politycznej PSE

do Komisji


  Przedmiot: Program reformy polskich stoczni

Przemysł stoczniowy ma charakter globalny. W szczególności wejście na światowe rynki stoczni azjatyckich spowodowało poważne problemy stoczni w niektórych państwach członkowskich.

 

Przemysł stoczniowy w Polsce budzi szczególne obawy, zwłaszcza w odniesieniu do stoczni w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni. W okresie ostatnich kilku lat stocznie te otrzymywały znaczne wsparcie z funduszy publicznych, co miało na celu restrukturyzację i modernizację przemysłu stoczniowego w Polsce. Komisja Europejska określiła wytyczne dotyczące procesu restrukturyzacji, prywatyzacji i ograniczenia potencjału tego sektora przemysłu. W przeszłości dwa kolejne rządy w Polsce nie przestrzegały w pełni tych wymogów. W końcu jednak w dniu 12 września 2008 r. polski rząd przedłożył niezbędne dokumenty, które analizuje obecnie właściwy komisarz. Rząd przedstawił program reformy i wskazał potencjalnych inwestorów, przez co spełnił warunki dotyczące rozpoczęcia procesu restrukturyzacji i ożywienia działalności stoczni, a tym samym wypełnił wymogi określone przez Komisję. Pomimo tego, że Komisja Europejska przygotowuje negatywną odpowiedź, można oczekiwać, że poświęci ona czas niezbędny na przeprowadzenie pełnej oceny skuteczności zmienionego programu zaproponowanego przez polski rząd oraz ostatecznego pakietu umów między inwestorami, rządem i związkami zawodowymi. Taka procedura wydaje się nieodzowna ze względu na wagę ewentualnych skutków społecznych decyzji oraz 100 000 miejsc pracy, które wchodzą w grę.

 

1. Czy Komisja jest zatem gotowa poświęcić wystarczająco dużo czasu, który jest potrzebny do dokonania pełnej oceny propozycji przedstawionych przez polski rząd oraz do znalezienia pozytywnego rozwiązania dotyczącego tego istotnego sektora przemysłu?

 

2. Czy Komisja jest gotowa do podjęcia wspólnie z polskim rządem wszelkich środków koniecznych do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu stoczniowego i do uniknięcia bankructwa trzech dużych stoczni?

 

 

Przedłożone: 10.10.2008

Przekazane: 14.10.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 21.10.2008

 

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności