Parlamentsfrågor
PDF 28kWORD 38k
10 oktober 2008
O-0103/2008

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0103/08

i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen

från Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen

till kommissionen


  Angående: Reformprogram för polska skeppsvarv

Varvsindustrin har en global karaktär. När i synnerhet asiatiska skeppsvarv kom in på världsmarknaden förorsakade detta betydande problem för varven i vissa av  EU:s medlemsstater.

 

Varvsindustrin i Polen har vållat särskilda bekymmer, i synnerhet när det gäller varven i Szczecin, Gdansk och Gdynia. Under de senaste åren har dessa varv erhållit betydande statligt stöd i syfte att omstrukturera och modernisera varvsindustrin i Polen. Europeiska kommissionen har fastställt riktlinjerna för denna process för omstrukturering, privatisering och begränsning av denna industrisektors potential. Under de senaste åren har dessa krav inte till fullo respekterats av de två på varandra följande polska regeringarna. Den 12 september 2008 överlämnade dock slutligen den polska regeringen de nödvändiga dokumenten, som sedan analyserats av den ansvarige kommissionsledamoten. Regeringen presenterade reformprogrammet och anvisade potentiella investerare. Genom detta uppfyllde den villkoren för att inleda processen för omstrukturering och återupplivande av skeppsvarven och sålunda uppfylldes de krav som kommissionen ställt upp. Även om ett negativt svar håller på att utarbetas av Europeiska kommissionen, kan man förvänta sig att kommissionen kommer att ta den tid som är nödvändig för att genomföra en fullständig bedömning av effektiviteten i det reviderade program som föreslås av den polska regeringen och det slutliga paketet av överenskommelser mellan investerare, regeringen och fackföreningarna. Ett sådant förfarande verkar vara absolut nödvändigt med tanke på de enorma eventuella sociala konsekvenserna av beslutet och de hundratusen jobb som står på spel.

 

  1. Är kommissionen därför beredd att ta den tid som behövs för att göra en fullständig bedömning av de förslag som den polska regeringen lagt fram och komma med en positiv lösning för denna viktiga industrisektor?

 

  1. Är kommissionen beredd att - tillsammans med den polska regeringen - vidta alla åtgärder som behövs för att stärka den europeiska varvsindustrins konkurrenskraft och undvika att de tre stora skeppsvarven går i konkurs?

 

 

Ingiven: 10.10.2008

Vidarebefordrad: 14.10.2008

Sista svarsdag: 21.10.2008

 

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy