Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0104/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0104/2008

  Κατάσταση στη μελισσοκομία

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0104/08
  σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
  υποβολή: Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  προς την Επιτροπή

  Διαδικασία : 2008/2645(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-0104/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-0104/2008 (B6-0480/2008)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Η παγκόσμια μελισσοκομία γενικώς, και η ευρωπαϊκή ειδικότερα, αντιμετωπίζει τεράστιες προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωση του μελισσοκομικού κεφαλαίου. Η παραγωγή των μελισσοκομικών προϊόντων απειλείται σοβαρά.

   

  Πέραν από αυτή τη δυστυχή διαπίστωση, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τον κίνδυνο μείωσης του πληθυσμού των μελισσών και ως εκ τούτου μια ανεπαρκή γονιμοποίηση των φυτών. Χωρίς κατοικίδιες μέλισσες και χωρίς τη σχετική γονιμοποίηση των φυτών, δεν θα μπορούμε πλέον να παράγουμε την ποιότητα και την ποσότητα των φυτών, των φρούτων και λαχανικών που είναι τόσο απαραίτητα για την ανθρώπινη και ζωική διατροφή. Πέραν από τον κίνδυνο ο οποίος υφίσταται για τις καλλιέργειες που εξαρτώνται από τις μέλισσες, είναι όλη η βιοποικιλότητα η οποία απειλείται.

   

  Η σημαντική μείωση των πόρων σε γύρη και νέκταρ, που οφείλεται επίσης στη χρήση τροποποιημένων και επεξεργασμένων σπόρων, είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες για τη δραστική μείωση του αριθμού των μελισσών. Αυτή η μείωση δημιουργεί μια διατροφική ανισορροπία στις μέλισσες και έχει ως αποτέλεσμα μια εξασθένιση του ανοσοποιητικού αμυντικού συστήματός τους, πράγμα το οποίο τις καθιστά ευαίσθητες σε ότι αφορά τα παράσιτα, τις παθολογίες και άλλους ιούς. Η συνεχιζόμενη παρουσία στις κυψέλες του παράσιτου Varroa, "του έιτζ των μελισσών" και η επέκταση του Nosema ceranae ευρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης σχετικά με την υγεία των μελισσών. Οι ιοί και οι μυκητιάσεις αποτελούν επίσης απειλές για τις κατοικίδιες μέλισσες. Οι μελισσοκόμοι μας καταγράφουν απώλειες έως 50, βλέπε 80% των κυψελών τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

   

  Η επιστημονική έρευνα για τις παθολογίες και τα αντίδοτα τους είναι σήμερα ιδιαίτερα υποανάπτυκτη.

   

  Ποιές προσπάθειες είναι διατεθειμένη να καταβάλει η Επιτροπή έτσι ώστε:

   

   να αναπτύξει την έρευνα κατά των παρασίτων και των ασθενειών που αποδεκατίζουν τις μέλισσες·

   να δημιουργήσει ζώνες οικολογικής αντιστάθμισης (όπως αγραναπαύσεις που αφορούν τις μέλισσες) πλούσιες σε γύρη και νέκταρ και τη δημιουργία ενδιάμεσων ζωνών όπως οι παρυφές των οδών κυκλοφορίας·

   να ενισχύσει τα απαραίτητα μέτρα για να καταπολεμήσει τους κινδύνους μιας ανεπαρκούς γονιμοποίησης των φυτών, δηλαδή την πλήρη παύση της θεραπείας για την αντιμετώπιση των παρασίτων κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και τη μείωση της χρησιμοποίησης τροποποιημένων σπόρων·

   να ελέγχει και να παρακολουθεί την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, δεδομένου ότι οι μέλισσες είναι πολύ ευαίσθητες στην παραμικρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

   να ενισχύσει οικονομικά τις εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ;

   

   

  Κατάθεση: 10.10.2008

  Διαβίβαση: 14.10.2008

  Λήξη προθεσμίας: 21.10.2008