Parlamenta jautājums - O-0104/2008Parlamenta jautājums
O-0104/2008

  Situācija biškopībā

  MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0104/08
  saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
  Iesniedzis Neil Parish, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā
  Komisijai

  Procedūra : 2008/2645(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-0104/2008
  Iesniegtie teksti :
  O-0104/2008 (B6-0480/2008)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Biškopībai pasaulē un īpaši Eiropā ir lielas grūtības saglabāt dzīvo bišu saimi. Biškopības izstrādājumu ražošana ir dziļi apdraudēta.

   

  Neskatoties uz šo negatīvo faktu, ir arī jānorāda, ka samazinās bišu skaits un līdz ar to nenotiek pietiekama apputeksnēšana. Bez mājas bitēm un ar tām saistītās apputeksnēšanas nav iespējams ražot pietiekamu daudzumu kvalitatīvu augu, augļu un dārzeņu, kas ir tik būtiski cilvēku un dzīvnieku uzturā. Ir apdraudētas ne tikai kultūras, kas atkarīgas no bitēm, bet visa bioloģiskā dažādība.

   

  Putekšņu un nektāra resursu būtiskā samazināšanās, kas notiek arī modificētu un apstrādātu sēklu izmantošanas dēļ, ir viens no būtiskiem lejupslīdes iemesliem. Šī samazināšanās izraisa nestabilitāti bišu pārtikas jomā un vājina to imunitātes spēju, kas padara bites neaizsargātākas pret parazītiem, pataloģijām un citiem vīrusiem. Nemitīga kaitēkļu Varroa, ko uzskata par „bišu Aids”, klātbūtne stropos un Nosema ceranae izplatīšanās arī būtiskākie biškopības sanitārās krīzes iemesli. Vīrusi un mikoze arī apdraud mājas bites.  Mūsu biškopji ziemā zaudē līdz 50 un pat 80 % no bišu saimēm.

   

  Zinātniski pētījumi par pataloģijām un to apkarošanu pašlaik ir nepietiekami attīstīti.

   

  Kādus pasākumus Komisija ir gatava veikt, lai:

   

    attīstītu pētniecību par parazītu un slimību, kas iznīcina lielu skaitu bišu, apkarošanu;

    izveidotu ekoloģiskās kompensācijas zonas (piemēram, novietotu stropus uz atmatā atstātas zemes), kurās ir daudz putekšņu un nektāra, kā arī izveidotu buferzonas, piemēram, bišu pārvietošanās ceļus;

    veicinātu nepieciešamos pasākumus nepietiekamas apputeksnēšanas risku apkarošanai, t.i., pilnīgi pārtrauktu apstrādi pret parazītiem ziedēšanas laikā un samazinātu modificētu sēklu izmantošanu;

    kontrolētu un uzraudzītu virskārtas ūdeņu kvalitāti, jo bites ļoti jutīgi reaģē uz vides pasliktināšanos;

    finansiāli palīdzētu grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem?

   

   

  Iesniegts: 10.10.2008

  Nosūtīts: 14.10.2008

  Termiņš atbildei: 21.10.2008