Pytanie poselskie - O-0104/2008Pytanie poselskie
O-0104/2008

Sytuacja w sektorze pszczelarstwa

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0104/08
zgodnie z art. 108 Regulaminu
skierowane przez: Neil Parish w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do Komisji

Procedura : 2008/2645(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0104/2008
Teksty złożone :
O-0104/2008 (B6-0480/2008)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Pszczelarstwo światowe generalnie, a europejskie w szczególności napotyka ogromne trudności z utrzymaniem pszczół przy życiu. Produkcja produktów pszczelarskich jest poważnie zagrożona.

 

Stwierdziwszy ten nieszczęsny fakt, należy jednak podkreślić ryzyko zmniejszenia populacji pszczół, a w konsekwencji niewystarczające zapylanie. Bez pszczół domowych i bez związanego z nimi zapylania nie będziemy w stanie produkować odpowiedniej jakości i ilości roślin, owoców i warzyw tak ważnych w żywieniu ludzi i zwierząt. Zagrożone są nie tylko uprawy zależne od pszczół, ale także cała bioróżnorodność.

 

Duże zmniejszenie ilości pyłku kwiatowego i nektaru, spowodowane także stosowaniem zmodyfikowanego i przetworzonego materiału siewnego, stanowi jedną z głównych przyczyn ich umieralności. Zmniejszenie to zaburza równowagę żywieniową pszczół i powoduje osłabienie ich systemu odpornościowego, co z kolei czyni je wrażliwymi na pasożyty, choroby i inne wirusy. Ciągła obecność w ulach roztocza Varroa, „AIDS pszczół” oraz rozprzestrzenianie się Nosema ceranae znajdują się w samym centrum kryzysu sanitarnego w pszczelarstwie. Wirusy i grzybice również stanowią zagrożenie dla pszczół domowych. Nasi pszczelarze tracą do 50, a nawet 80 uli zimą.

 

Badania naukowe w dziedzinie patologii i zwalczających je lekarstw są dzisiaj zbyt mało rozwinięte.

 

Jakie wysiłki gotowa jest podjąć Komisja, aby:

 

 rozwijać badania przeciw pasożytom i chorobom, które dziesiątkują pszczoły;

 tworzyć strefy kompensacji ekologicznej (jak np. ugory pszczelarskie), bogate w pyłek kwiatowy i nektar oraz tworzyć strefy buforowe, np. pobocza dróg jezdnych;

 promować środki niezbędne do zwalczania ryzyka niewystarczającego zapylania, tzn. całkowicie zaprzestać stosowania środków ochrony roślin podczas kwitnienia i ograniczyć stosowanie zmodyfikowanego materiału siewnego;

 kontrolować i nadzorować jakość wód powierzchniowych, gdyż pszczoły bardzo reagują na wszelkie pogorszenie środowiska;

 wspomóc finansowo gospodarstwa mające trudności?

 

 

Przedłożone: 10.10.2008

Przekazane: 14.10.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 21.10.2008