Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0106/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0106/2008

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0106/08
jf. forretningsordenens artikel 108
af Evelyne Gebhardt og Gérard Deprez for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Kommissionen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0106/2008
Indgivne tekster :
O-0106/2008 (B6-0477/2008)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den nuværende juridiske situation i EU for så vidt angår de problemer, som gifte EU-borgere, der ønsker at lade sig skille, konfronteres med, er langt fra tilfredsstillende. Dette gælder navnlig ”internationale” par.

 

Der opstår således situationer, hvor det praktisk talt er umuligt at opnå skilsmisse, fordi ingen domstol har kompetence, eller fordi den lov, parret har valgt, slet ikke finder anvendelse.

 

Det haster derfor med at få Rådets eksisterende forordning (EF) nr. 2201/2003[1] ændret. Forslaget til Rådets forordning om ændring af nævnte forordning for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (KOM(2006)0399) vil forbedre situationen betydeligt.

 

Det forhold, at Rådet endnu ikke er nået til enighed om spørgsmålet, gør, at den uacceptable situation fortsat varer ved med alvorlige negative konsekvenser for EU-borgerne til følge.

 

1. Kan Kommissionen derfor oplyse, om den agter at tage sit forslag (KOM(2006)0399) tilbage?

 

2. Kan Kommissionen endvidere oplyse, om den agter at forelægge Rådet et forslag om iværksættelse af proceduren med forstærket samarbejde i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 11 og EU-traktatens artikel 43-45 (således som flere medlemsstater har anmodet om), og hvornår der kan træffes afgørelse herom?

 

3. Kan Kommissionen endelig oplyse, hvilken form den i benægtende fald vurderer, at det fremtidige civilretlige samarbejde (nærmere bestemt samarbejdet på det familieretlige område) vil antage?

 

 

Indgået: 13.10.2008

Videresendt: 15.10.2008

Besvarelsesfrist: 22.10.2008