Парламентарни въпроси
PDF 36kWORD 25k
15 октомври 2008 г.
O-0109/2008

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0109/08

съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП

от Raül Romeva i Rueda и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE , Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL , Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN , Elmar Brok

към Съвета


  Относно: Кодекс за поведение на ЕС при износа на оръжие - трябва да се приеме обща позиция

Въпреки факта, че проектът за обща позиция за придаване на задължителна правна сила на Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие е готов, за да бъде приет от Европейския съвет, от 2005 г. насам (текстът беше изготвен по време на нидерландското председателство и одобрен от работната група „Износ на конвенционално оръжие“, но Комитетът на постоянните представители го блокира - док. № 10569/05, 28 юни 2005 г.), поради политическа съпротива от френска страна до началото на френското председателство не беше постигнат какъвто и да е напредък. Френското председателство обаче обеща по време на своя мандат да промени отношението си и да завърши този процес. При все това, към края на септември 2008 г. не е осъществен подобен напредък. Междувременно от Парламента беше изискано да вземе решение относно две предложения  за директиви относно търговията в рамките на Общността на свързани с отбраната продукти, като в едно от тях се предлага „опростяване на реда и условията за трансфери на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността“.

 

1. Френското председателство ще включи ли в дневния ред на Съвета по общи въпроси и външни отношения този въпрос с оглед на неговото приемане и какви са евентуалните причини, ако то не направи това?

 

2. Съветът съгласен ли е, че не може да се постигне напредък по приемането на горепосочената(ите) директива(и), ако Кодексът на поведение на ЕС не се е превърнал в инструмент със задължителна правна сила, както се предвижда в проекта за обща позиция?

 

 

Внесен: 15.10.2008

Предаден: 16.10.2008

Краен срок за отговор: 06.11.2008

 

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност