Parlamentní otázky
PDF 30kWORD 24k
15. října 2008
O-0109/2008

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0109/08,

kterou podle článku 108 jednacího řádu

pokládají Raül Romeva i Rueda a Angelika Beerza skupinu Verts/ALE, Tobias Pflügerza skupinu GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskisza skupinu UEN, Elmar Brok

Radě


  Předmět: Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní, nutnost přijetí společného postupu

Navzdory skutečnosti, že návrh společného postupu, který má učinit Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní právně závazným, byl Evropskou radou připraven k přijetí v roce 2005 (text byl připraven během nizozemského předsednictví a schválila ho Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní (COARM), byl ovšem pozastaven Výborem stálých zástupců ref. č. 10569/05 dne 28.6.2005), nebyl v této věci vzhledem k francouzskému politickému odboji na začátku francouzského předsednictví učiněn žádný pokrok. Francouzské předsednictví ovšem slíbilo svůj postoj v průběhu období svého předsednictví změnit a proces dokončit. Nicméně, koncem září 2008 se zdá, že se tento proces neuskuteční. Mezitím byl Parlament požádán, aby učinil rozhodnutí ohledně dvou návrhů směrnic o obchodu s produkty pro obranné účely uvnitř Společenství, z nichž jeden navrhoval „zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství”.

 

1. Začlení francouzské předsednictví tento bod do pořadu jednání Rady ve složení pro obecné záležitosti pro přijetí? Pokud ne, z jakého důvodu?

 

2. Souhlasí Rada s tím, že zavedení uvedených směrnic nepřinese žádný pokrok, pokud se Kodex chování Evropské unie nestane právně závazným nástrojem, jak předpokládá návrh společného postupu?

 

 

Předložení: 15.10.2008

Postoupení: 16.10.2008

Platné do: 06.11.2008

 

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí