Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 29kWORD 23k
15. oktober 2008
O-0109/2008

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0109/08

jf. forretningsordenens artikel 108

af Raül Romeva i Rueda og Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Elmar Brok

til Rådet


  Om: EU-adfærdskodeks for våbeneksport - vedtagelse af en fælles holdning

På trods af at udkastet til en fælles holdning, der skal gøre EU-adfærdskodeksen for våbeneksport retligt bindende, har ligget klart til vedtagelse i Rådet siden 2005 (teksten blev udarbejdet under det hollandske formandskab og accepteret af Gruppen vedrørende Eksport af Konventionelle Våben (COARM), men blokeret af De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) ref.nr. 10569/05 af 28.6.2005) er der på grund af fransk politisk modstand ikke sket nogen fremskridt frem til starten af det franske formandskab. Det franske formandskab lovede imidlertid at ændre holdning under sin formandskabsperiode og færdiggøre processen. På trods af dette syntes der ikke at være sket fremskridt ved udgangen af september 2008. I mellemtiden er Parlamentet blevet bedt om at træffe beslutning om to udkast til direktiver om samhandel mellem medlemsstaterne hvad angår forsvarsprodukter, hvoraf det ene foreslår at forenkle vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet.

 

1. Har det franske formandskab i sinde at sætte dette punkt på Rådets (almindelige anliggender) dagsorden med henblik på vedtagelse? Hvis ikke, hvorfor?

 

2. Er Rådet enigt i, at det ikke er muligt at komme videre med udarbejdelsen af ovennævnte direktiv(er), så længe EU-adfærdskodeksen for våbeneksport ikke er gjort retligt bindende, som forudsat i udkastet til den fælles holdning?

 

 

Indgået: 15.10.2008

Videresendt: 16.10.2008

Besvarelsesfrist: 06.11.2008

 

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik