Parlamendi esitatud küsimused
PDF 26kWORD 22k
15. oktoober 2008
O-0109/2008

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0109/08

vastavalt kodukorra artiklile 108

esitaja: Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer Verts/ALE fraktsiooni nimel, Tobias Pflüger GUE/NGL fraktsiooni nimel, Ģirts Valdis Kristovskis UEN fraktsiooni nimel, Elmar Brok

nõukogule


  Teema: Võtta vastu ühine seisukoht Euroopa Liidu relvaekspordi tegevusjuhendi kohta

Olgugi, et ühise seisukoha eelnõu ELi relvaekspordi tegevusjuhendi õiguslikult siduvaks muutmise kohta on olnud Euroopa Ülemkogus vastuvõtmiseks valmis 2005. aastast (tekst valmis Hollandi eesistumise ajal ja selle kiitis heaks nõukogu tavarelvastuse ekspordi töörühm (COARM), kuid peatati 28. juunil 2005 alaliste esindajate komitees (COREPER), dokument 10569/05), ei oldud Prantsusmaa poliitilise vastuseisu tõttu tehtud Prantsusmaa eesistumise alguseks edusamme.  Sellegipoolest lubas eesistujariik Prantsusmaa eesistumise ajal suhtumist muuta ja protsessi lõpule viia. Vaatamata sellele näib, et 2008. aasta septembri lõpuks ei ole edasiminekut toimunud. Vahepeal on parlamendil palutud jõuda otsusele kahe direktiivi eelnõu osas kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese kauplemise kohta, millest üks teeb ettepaneku lihtsustada kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimusi.

 

1. Kas eesistujariik Prantsusmaa kannab selle punkti vastuvõtmiseks üldasjade nõukogu päevakorda? Kui ei, siis miks?

 

2. Kas nõukogu on nõus, et ei ole võimalik teha edusamme eespool nimetatud direktiivi(de) vastuvõtmise osas nii kaua, kui ELi tegevusjuhend ei ole õiguslikult siduv dokument, nagu näeb ette ühise seisukoha eelnõu?

 

 

Esitatud: 15.10.2008

Edastatud: 16.10.2008

Vastuse tähtaeg: 06.11.2008

 

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika