Parlamentiniai klausimai
PDF 28kWORD 25k
2008 m. spalio 15 d.
O-0109/2008

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0109/08

pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį

pateikė Raül Romeva i Rueda ir Angelika Beer Verts/ALE vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL vardu, Ģirts Valdis Kristovskis UEN vardu, Elmar Brok

Tarybai


  Tema: ES elgesio kodeksas ginklų eksporto srityje: būtina priimti bendrąją poziciją

Nepaisant to, kad bendrosios pozicijos projektas, kuriuo siekiama, jog ES elgesio kodeksas ginklų eksporto srityje taptų privalomu teisės aktu, yra parengtas nuo 2005 m., kad Europos Vadovų Taryba galėtų jį priimti (tekstą parengė Tarybai pirmininkaujantys Nyderlandai ir dėl jo susitarė ginklų klausimams skirta Tarybos darbo grupė (COARM), tačiau blokavo Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER, nr. 10596/05, 2005.6.28)), iki Prancūzijos pirmininkavimo pradžios Prancūzijos politinis pasipriešinimas trukdė pažangai. Tačiau pirmininkaujanti Prancūzija pažadėjo savo pirmininkavimo laikotarpiu pakeisti požiūrį ir užbaigti šį procesą. Deja, 2008 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pažangos šioje srityje dar nematyti. Per šį laikotarpį buvo prašoma, kad Parlamentas apsispręstų dėl dviejų direktyvų projektų dėl prekybos su gynyba susijusiais produktais, viename kurių siūloma supaprastinti su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygas.

 

1. Ar pirmininkaujanti Prancūzija įtrauks šį klausimą į Bendrųjų reikalų tarybos darbotvarkę, kad jis būtų priimtas? Jeigu ne, kodėl?

 

2. Ar Taryba sutinka, kad pažanga įgyvendinant minėtąją (-sias) direktyvą (-as) nebus padaryta tol, kol ES elgesio kodeksas ginklų eksporto srityje netaps privalomu teisės aktu, kaip numatyta bendrosios pozicijos projekte?

 

 

Pateikta: 15.10.2008

Perduota: 16.10.2008

Atsakyti iki: 06.11.2008

 

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika