Deputātu jautājumi
PDF 29kWORD 24k
2008. gada 15. oktobris
O-0109/2008

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0109/08

saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesnieguši Raül Romeva i Rueda un Angelika Beer, Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger, GUE/NGL grupas vārdā, Ģirts Valdis Kristovskis, UEN grupas vārdā, Elmar Brok

Padomei


  Temats: ES Rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu, nepieciešamība pieņemt kopēju nostāju

Lai gan kopējās nostājas projekts — nolūkā padarīt ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu juridiski saistošu — ir jau bijis sagatavots pieņemšanai Eiropadomē kopš 2005. gada (tekstu sagatavoja Nīderlandes prezidentūras laikā un to atbalstīja Parasto ieroču eksporta darba grupa (COARM), taču bloķēja Pastāvīgo pārstāvju komitejā (COREOER), — atsauces dok. Nr. 10569/05, 28.6.2005.), tomēr Francijas politiskās pretestības dēļ kopš Francijas prezidentūras sākuma nav panākta nekāda virzība šajā jautājumā. Taču prezidenvalsts Francija apsolīja mainīt savu attieksmi prezidentūras laikā un pabeigt iepriekšminēto procesu. Diemžēl 2008. gada septembra beigās, šķiet, rezultāti vēl nav sasniegti. Šajā laikposmā Parlamentam bija lūgts lemt par diviem direktīvu projektiem attiecībā uz iekšējo Kopienas tirdzniecību ar ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību, — no kuriem viens bija priekšlikums „par noteikumu un nosacījumu vienkāršošanu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem” Kopienas teritorijā.

 

1. Vai Francijas prezidentūra izvirzīs jautājumu par kopējās nostājas pieņemšanu  Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes sanāksmes darba kārtībā, un — ja to nedarīs, tad kāpēc?

 

2. Vai Padome piekrīt, ka progresu nevar sasniegt, izstrādājot šo iepriekš minēto direktīvu(as), kamēr ES Rīcības kodekss nav kļuvis par juridiski saistošu instrumentu, kā tas paredzēts kopējās nostājas projektā?

 

 

Iesniegts: 15.10.2008

Nosūtīts: 16.10.2008

Termiņš atbildei: 06.11.2008

 

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika