Interpelacje
PDF 31kWORD 24k
15 października 2008
O-0109/2008

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0109/08

zgodnie z art. 108 Regulaminu

skierowane przez: Raül Romeva i Rueda oraz Angelika Beerw imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Tobias Pflügerw imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskisw imieniu grupy politycznej UEN, Elmar Brok

do Rady


  Przedmiot: kodeks postępowania UE w sprawie wywozu broni; konieczność przyjęcia  wspólnego stanowiska

Pomimo faktu, że projekt wspólnego stanowiska odnośnie do uczynienia kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu broni prawnie wiążącym gotowy był do przyjęcia przez Radę Europejską od 2005 r. (tekst został przygotowany w ramach prezydencji holenderskiej i uzgodniony przez grupę roboczą Rady ds. broni (COARM), ale zablokowany w COREPER ref. nr 10569/05, 28 czerwca 2005 r.), ze względu na sprzeciwy francuskich polityków do rozpoczęcia prezydencji francuskiej nie poczyniono w tym zakresie żadnych postępów. Jednak prezydencja francuska obiecała zmienić swoje podejście w czasie sprawowania przez nią mandatu oraz zakończyć proces. Mimo to do końca września 2008 r. najwyraźniej nie osiągnięto takich postępów. W tym czasie zwrócono się do Parlamentu o podjęcie decyzji w sprawie dwóch projektów dyrektyw w sprawie wewnątrzwspólnotowego handlu produktami związanymi z obronnością, przy czym w jednej z nich proponuje się „uproszczenie warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie”.

 

1. Czy prezydencja francuska umieści tę pozycję w harmonogramie prac Rady ds. Ogólnych w celu przyjęcia, a jeśli nie, to dlaczego?

 

2. Czy Rada zgadza się, że nie można poczynić postępów w realizacji wspomnianej/wspomnianych wyżej dyrektywy/dyrektyw dopóki kodeks postępowania UE nie stanie się prawnie wiążącym instrumentem, jak przewidziano w projekcie wspólnego stanowiska?

 

 

Przedłożone: 15.10.2008

Przekazane: 16.10.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 06.11.2008

 

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności