Parlamentné otázky
PDF 30kWORD 24k
15. októbra 2008
O-0109/2008

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0109/08

v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,

ktorú položil Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer, v mene skupiny Verts/ALE, Tobias Pflüger, v mene skupiny GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis, v mene skupiny UEN, Elmar Brok

Rade


  Vec: Nutnosť prijatia spoločnej pozície v súvislosti s kódexom správania EÚ o vývoze zbraní

Napriek skutočnosti, že návrh spoločnej pozície, na základe ktorého sa má stať kódex správania EÚ o vývoze zbraní právne záväzným, je pripravený na schválenie Európskou radou od roku 2005 (text bol pripravený počas holandského predsedníctva a schválila ho pracovná skupina COARM, no zablokoval ho COREPER, ref. č. 10569/05, 28.6.2005), sa pre politický odpor Francúzska do začiatku francúzskeho predsedníctva neuskutočnil žiadny pokrok. Francúzske predsedníctvo však prisľúbilo v priebehu svojho predsedníctva zmeniť svoj postoj a proces dokončiť. Koncom septembra 2008 sa však zdá, že k žiadnemu pokroku nedôjde. Medzitým bol Parlament vyzvaný, aby sa vyjadril k dvom návrhom smernice o obchode s výrobkami na účely obrany v rámci Spoločenstva, z ktorých jeden navrhuje „zjednodušenie podmienok pre transfery výrobkov na účely obrany v rámci Spoločenstva“.

 

1. Predloží francúzske predsedníctvo túto tému Rade pre všeobecné záležitosti na schválenie? Ak nie, prečo?

 

2. Súhlasí Rada s tým, že pokrok v súvislosti so zavedením uvedených smerníc nemožno dosiahnuť, pokiaľ sa kódex správania EÚ nestane právne záväzným nástrojom, ako to predpokladá návrh spoločnej pozície?

 

 

Predložené: 15.10.2008

Postúpené: 16.10.2008

Termín pre odpoveď: 06.11.2008

 

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia