Förfarande : 2009/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0115/2008

Ingivna texter :

O-0115/2008 (B6-0003/2009)

Debatter :

PV 02/02/2009 - 16
CRE 02/02/2009 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 24kWORD 39k
5 november 2008
O-0115/2008

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0115/08

i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen

från Vladimír Remek för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till kommissionen


  Angående: Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik

 Svar i kammaren 

Kommissionen har antagit en handlingsplan vars mål är att energiförbrukningen ska minska med 20 procent och att 20 procent av den sammanlagda energianvändningen ska komma från förnybara källor senast 2020.

 

Hur kommer kommissionen i framtiden att försöka skapa samverkan mellan offentligt politiskt stöd till informations- och kommunikationsteknikens potential och redan befintliga åtgärder för IKT-produkters energieffektivitet? Vilka incitament skulle enligt kommissionen bidra till framtagandet av mätbara modeller som kan återskapas i syfte att utnyttja informations- och kommunikations­teknikens potential till energieffektivitet för att uppnå EU:s mål till 2020?

 

Kan kommissionen fastställa hur man ska sörja för att IKT beaktas som en nyckelindikator vid genomförandet av EU:s strategi för hållbar utveckling?

 

Forskningsprojektens tillämplighet och spridning måste stimuleras. Kan kommissionen ange hur det faktiska främjandet av FoTU inom IKT ska gå till när det gäller energieffektivitet? Hur ska man på ett bättre sätt koppla forskningen till utvecklings- och tillämpningsfasen?

 

I sitt meddelande framhåller kommissionen transportsektorn som ett av de mest lovande områdena när det gäller energibesparingspotentialen. Hur kommer kommissionen att främja vägoperatörers och trafikförvaltningars tillämpning av ITS/IKT-tekniska lösningar för bästa möjliga trafikhantering i Europas städer och regioner? Hur avser kommissionen att säkerställa att förarnas önskade beteende är hållbart?

 

 

Ingiven: 05.11.2008

Vidarebefordrad: 07.11.2008

Sista svarsdag: 14.11.2008

 

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy