Parlamenti kérdés - O-0133/2008Parlamenti kérdés
O-0133/2008

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség (FSJA) megvalósulása terén 2008 során elért haladás

SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL O-0133/08
Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján
előterjesztette: Gérard Deprez a(z) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében
a Bizottsághoz

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-0133/2008
Előterjesztett szövegek :
O-0133/2008 (B6-0494/2008)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Tanácsnak 2009 végén kell elfogadnia a jog érvényesülésén alapuló európai térségre vonatkozó új, többéves programot. A tamperei csúcstalálkozó után tíz évvel az Európai Unió vívmányai alapvető fontosságúakká váltak, még akkor is, ha azok mérlege inkább a kormányok közötti együttműködés felé billen el, nem annyira a polgárok alapvető jogainak európai szintű védelme és megőrzése, mint inkább a biztonsági kérdések területén.

 

Ennek tükrében a jog érvényesülésén alapuló európai térség többéves programjának készítésekor a Bizottság:

 

(a) Egyet fog-e érteni az EP 2008. szeptember 25-én elfogadott első ajánlásaival?

 

(b) Osztani fogja-e azt a nézetet, hogy a jog érvényesülésén alapuló európai térség tényleges célja az alapvető és állampolgári jogok védelmének erősítése mind nemzeti, mind európai szinten, melyet ambiciózus elvárások kitűzésével kell megvalósítani, ahol a cél az, hogy az Unió területén senki ne érezze magát megkülönböztetés tárgyának?

 

(c) Javaslatot fog-e tenni az eljárási garanciák tekintetében, és az Európai Bíróság legutóbbi ítéleteinek tükrében felül fogja-e vizsgálni az úgynevezett feketelistákról szóló uniós rendeletek jogi keretét?

 

(d) A civil társadalommal és a nemzeti parlamentekkel folytatandó párbeszéd kialakításán keresztül létre fog-e hozni megvalósítható útitervet az európai bevándorlási, menedékjogi és integrációs megállapodás végrehajtása céljából?

 

(e) A nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek kölcsönös átjárhatóságának javításával, az intézkedések (pl. az európai bizonyításfelvételi parancs) kölcsönös elismerésének erősítésével, a hálózatok és szolgáltatások (a bűnügyi nyilvántartások összekapcsolásához hasonló) együttműködtethetőségével, valamint az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat megerősítésével létre fog-e hozni egy átfogó igazságügyi teret, ahogyan azt az Európai Unió Tanácsa nemrégiben javasolta?

 

(f) A schengeni és a prümi együttműködés, a bűnüldözési operatív információk cseréjéről szóló svéd kezdeményezés, az Europol által készített rendszeres OCTA-jelentések és a legutóbbi kerethatározatnak megfelelően az adatvédelem kiterjesztése egységes rendszerbe ötvözésén keresztül létre fogja-e hozni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által ellenőrzött, átfogó és teljes körű európai belbiztonsági stratégiát?

 

(g) Különösen a genfi egyezményben nem részes országok vonatkozásában a prümihez hasonló megállapodásokról, a kiadatásról, a kölcsönös jogsegélyről és a visszafogadásról szóló megállapodásokról folytatott tárgyalásokkal párhuzamosan egy átláthatóbb és átfogóbb FSJA-külpolitika – az olyan nemzetközi fórumokkal, mint az ENSZ, az Európa Tanács és a Hágai Konferencia, valamint az olyan harmadik országokkal, mint az USA, Oroszország stb. történő – kialakításába be fogja-e vonni az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket?

 

(h) A legközelebbi FSJA-vonatkozású jogalkotási javaslatokba be fogja-e illeszteni a tagállamoknak szánt azon javaslatot, hogy időben tájékoztassák az állampolgárokat a vonatkozó nemzeti végrehajtási szabályokról, valamint hogy nevezzék meg az uniós intézkedések végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságot?

 

 

Előterjesztve: 03.12.2008

Továbbítva: 05.12.2008

A válaszadás határideje: 12.12.2008