Întrebare parlamentară - O-0133/2008Întrebare parlamentară
O-0133/2008

Spațiului european de libertate, securitate și justiție (SLSJ): progrese realizate în 2008

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0133/08
în conformitate cu articolul 108 din Regulamentul de procedură
de Gérard Deprez, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Comisiei

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0133/2008
Texte depuse :
O-0133/2008 (B6-0494/2008)
Voturi :
Texte adoptate :

La sfârșitul anului 2009, Consiliul European ar trebui să adopte noul program multianual pentru SLSJ. La 10 ani de la Consiliul European de la Tampere, acquis-ul Uniunii Europene este substanțial, chiar dacă echilibrul său general pare să fie orientat mai mult spre cooperarea între administrații, în special în materie de securitate, decât spre protejarea și promovarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor la nivel european.

 

Din această perspectivă, atunci când va pregăti următorul program multianual SLSJ, Comisia:

 

(a) va accepta primele recomandări ale PE adoptate la 25 septembrie 2008?

 

(b) va împărtăși opinia PE conform căreia obiectivul esențial al unui SLSJ european ar trebui să fie consolidarea protecției drepturilor fundamentale ale cetățenilor la nivel național și european prin promovarea celor mai înalte standarde posibile astfel încât nicio persoană să nu se simtă discriminată, indiferent de locul în care s-ar afla în UE?

 

(c) va reveni cu noi propuneri pentru garanțiile procedurale și va reforma cadrul legal al reglementărilor UE privind stabilirea așa-numitei „liste negre” pe baza recentelor hotărâri ale Curții de Justiție?

 

(d) va stabili un parcurs credibil pentru implementarea pactului european pentru imigrare, azil și integrare prin stabilirea unui dialog permanent cu societatea civilă și parlamentele naționale?

 

(e) va crea un spațiu judiciar coerent bazat pe o mai bună cunoaștere reciprocă a sistemelor judiciare naționale, așa cum a fost propus recent de către Consiliul Uniunii Europene, pe consolidarea măsurilor de recunoaștere reciprocă (cum ar fi mandatul european de obținere a probelor) și interoperabilitatea rețelelor și serviciilor (așa cum se întâmplă în cazul interconectării cazierelor judiciare), precum și prin îmbunătățirea Rețelei Judiciare de Formare Juridică (EJTN)?

 

(f) va crea o strategie europeană completă privind securitatea internă sub controlul Parlamentului European și al parlamentelor naționale prin reunirea într-un cadru coerent a cooperării Schengen și Prüm, a inițiativei suedeze privind schimbul de informații, a rapoartelor regulate OCTA, precum și prin extinderea protecției datelor astfel cum a fost prevăzut în recenta decizie-cadru?

 

(g) va facilita colaborarea dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în stabilirea unei politici externe mai coerente și mai transparente privind SLSJ în cadrul forurilor internaționale cum ar fi ONU, COE, Conferința de la Haga și în relațiile cu țări terțe ca SUA, Rusia, etc., și va negocia acorduri similare acordului Prüm, precum și acorduri în materie de extrădare, asistență juridică reciprocă și readmisie, în special cu țările care nu au semnat convențiile de la Geneva?

 

(h) va include în următoarele propuneri legislative legate de SLSJ o recomandare adresată statelor membre de a informa la timp cetățenii cu privire la normele naționale de implementare, precum și la organele administrative naționale responsabile cu implementarea măsurilor UE?

 

 

Depunere: 03.12.2008

Trimisă: 05.12.2008

Termen pentru răspuns: 12.12.2008