Parlamentarno vprašanje - O-0134/2008Parlamentarno vprašanje
O-0134/2008

Uredba o prevozu živali (ES) št. 1/2005: letna poročila držav članic o izvajanju

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0134/08
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložil Neil Parish, v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
za Komisijo

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0134/2008
Predložena besedila :
O-0134/2008
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Na podlagi člena 27 uredbe o prevozu živali (ES) št. 1/2005[1] morajo pristojni organi držav članic preverjati, ali so izpolnjene zahteve uredbe, tako da opravljajo nediskriminacijske preglede živali, prevoznih sredstev in spremnih dokumentov. Preglede je treba opraviti na ustreznem deležu živali, ki se letno prepeljejo v vsaki državi članici.

 

Prav tako morajo države članice vsako leto do 30. junija Komisiji predložiti letno poročilo o izvajanju uredbe, ki mu mora biti priložena analiza večjih odkritih pomanjkljivosti in akcijski načrt za njihovo odpravljanje.

 

Uredba o prevozu živali velja od januarja 2007, torej bi morala Komisija že prejeti prva letna poročila držav članic o njenem izvajanju.

 

Ali Komisija lahko poroča, katere države članice so predložile poročila?

 

Ali je Komisija že izvedla predhodno analizo poročil, v skladu s katero bi lahko predstavila nekaj pomanjkljivosti in težav, pa tudi večjih dosežkov pri izvajanju uredbe?

 

Ali bo Komisija pripravila poročilo o poteku izvajanja uredbe v državah članicah? Takšna analiza bo glede na načrtovano revizijo uredbe o prevozu živali nujna.

 

 

Vloženo: 03.12.2008

Posredovano: 05.12.2008

Rok za odgovor: 12.12.2008