Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0143/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0143/2008 (B6-0002/2009)

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 15
CRE 12/01/2009 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 29kWORD 15k
17 Δεκεμβρίου 2008
O-0143/2008

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0143/08

σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού

υποβολή: Paolo Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, Gerardo Galeote, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Πράσινη Βίβλο σχετικά με τη διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (COM(2007)0551), στο Σχέδιο Δράσης της για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών (COM(2007)0607) και στην ανακοίνωσή της για την στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (COM(2008)0435) είχε ανακοινώσει ότι  θα προέβαινε σε δημοσίευση του σχεδίου δράσης της σχετικά με τη διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας το φθινόπωρο του 2008. Ωστόσο, το σχέδιο δράσης δεν έχει δημοσιευθεί έως σήμερα.

 

Προτίθεται η Επιτροπή να δημοσιεύσει το σχέδιο δράσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δεδομένων των στενών χρονοδιαγραμμάτων λόγω της λήξης της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου;

 

Εάν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι για αυτήν την περαιτέρω καθυστέρηση;

 

 

Κατάθεση: 17.12.2008

Διαβίβαση: 19.12.2008

Λήξη προθεσμίας: 26.12.2008

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου