Pytanie poselskie - O-0143/2008Pytanie poselskie
O-0143/2008

plan działania w sprawie mobilności miejskiej

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0143/08
zgodnie z art. 108 Regulaminu
skierowane przez: Paolo Costa w imieniu Komisji Transportu i Turystyki, Gerardo Galeote w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego
do Komisji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0143/2008
Teksty złożone :
O-0143/2008 (B6-0002/2009)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W zielonej księdze w sprawie mobilności w mieście (COM(2007)0551), jak również w planie działań na rzecz logistyki transportu towarowego (COM(2007)0607) oraz w komunikacie w sprawie strategii na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych (COM(2008)0435), Komisja Europejska zapowiedziała, że jesienią 2008 r. zaproponuje plan działania w sprawie mobilności miejskiej. Jak dotąd plan ten nie został przedstawiony.

 

Czy Komisja – mając na uwadze, że do końca obecnej kadencji pozostaje niewiele czasu – przedstawi ten plan działania w nadchodzących tygodniach?

 

Jeżeli nie, to jakie są przyczyny dalszego opóźnienia?

 

 

Przedłożone: 17.12.2008

Przekazane: 19.12.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 26.12.2008