Парламентарен въпрос - O-0024/2009Парламентарен въпрос
O-0024/2009

  Временно търговско споразумение между ЕС и Туркменистан

  ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0024/09
  съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
  от Jan Marinus Wiersma и Erika Mann, от името на групата PSE , Daniel Caspary и Robert Sturdy, от името на групата PPE-DE , Cristiana Muscardini и Eugenijus Maldeikis, от името на групата UEN
  към Съвета

  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-0024/2009
  Внесени текстове :
  O-0024/2009 (B6-0019/2009)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Дали Съветът би могъл да даде обяснение на Европейския парламент относно следното:

   

  1. Какви са конкретните причини, поради които Съветът счита за обосновано да подпише временното търговско споразумение в настоящия момент?

   

  1. Какви са причините, поради които Съветът желае да продължи с този процес, като се има предвид цялостната обстановка в Туркменистан? И особено като се има предвид положението в областта на правата на човека, демокрацията и свободата на религията?

   

  1. Какъв е коментарът на Съвета относно няколкото доклада на НПО и мнението на съответни вътрешни фактори в Туркменистан относно общото положение в страната?

   

  1. Какви конкретни подобрения ще донесе временното търговско споразумение за отношенията между ЕС и Туркменистан? Въз основа на какво Съветът счита, че ЕС ще успее да постигне напредък в областта на правата на човека в Туркменистан, след като бъде сключено временно търговско споразумение? Защо Съветът счита, че сключването на временно търговско споразумение е най-ефективният начин за постигане на напредък във връзка с каузата за правата на човека в Туркменистан?

   

  1. Какви конкретни подобрения може да донесе временното търговско споразумение за положението в Туркменистан, конкретно по отношение на правата на човека и демокрацията? Ще включва ли СПС ясна клауза за прекратяване във връзка с правата на човека?

   

  1. Ще прекрати ли Съветът временното търговско споразумение, когато Европейският парламент отправи такова искане? Ще включва ли СПС клауза за преразглеждане?

   

   

  Внесен: 13.02.2009

  Предаден: 17.02.2009

  Краен срок за отговор: 24.02.2009