Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0024/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0024/2009

Προσωρινή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0024/09
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Jan Marinus Wiersma και Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Daniel Caspary και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Cristiana Muscardini και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
προς το Συμβούλιο

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0024/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0024/2009 (B6-0019/2009)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Είναι το Συμβούλιο σε θέση να εξηγήσει στο Κοινοβούλιο:

 

  1. Για ποιους ακριβώς λόγους κρίνει το Συμβούλιο σκόπιμη την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας τώρα;

 

  1. Γιατί επιλέγει το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στην διαδικασία, δεδομένης της γενικής κατάστασης που επικρατεί στο Τουρκμενιστάν και ιδίως όσων συμβαίνουν στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ανεξιθρησκίας;

 

  1. Πως σχολιάζει το Συμβούλιο τις πολυάριθμες εκθέσεις ΜΚΟ και τις λοιπές σημαντικές φωνές στο Τουρκμενιστάν που καταγγέλλουν τη γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα;

 

  1. Ποιες συγκεκριμένες βελτιώσεις αναμένεται να έχει η προσωρινή συμφωνία στη σχέση μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν; Που αντλεί το Συμβούλιο την πεποίθησή του ότι θα κατορθώσει η ΕΕ να ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν μετά τη σύναψη της προσωρινής συμφωνίας; Για ποιους λόγους πιστεύει ότι η σύναψη μιας προσωρινής εμπορικής συμφωνίας αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο που διαθέτει η ΕΕ για να προαγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν;

 

  1. Ποιες συγκεκριμένες βελτιώσεις αναμένεται να έχει η προσωρινή συμφωνία στη κατάσταση που επικρατεί στο Τουρκμενιστάν και δη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία; Θα συμπεριληφθεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ξεκάθαρη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ανασταλτική ισχύ;

 

  1. Προτίθεται το Συμβούλιο να αναστείλει την προσωρινή συμφωνία εφόσον το ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Θα συμπεριληφθεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ρήτρα αναθεώρησης;

 

 

Κατάθεση: 13.02.2009

Διαβίβαση: 17.02.2009

Λήξη προθεσμίας: 24.02.2009