Parlamentin kysymys - O-0024/2009Parlamentin kysymys
O-0024/2009

  EU:n ja Turkmenistanin väliaikainen kauppasopimus

  SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0024/09
  työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
  esittäjä(t): Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann, PSE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary ja Robert Sturdy, PPE-DE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis, UEN-ryhmän puolesta
  neuvostolle

  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-0024/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-0024/2009 (B6-0019/2009)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Voisiko neuvosto selittää Euroopan parlamentille seuraavat seikat:

   

  1. Mitkä ovat ne konkreettiset syyt, joiden vuoksi neuvosto katsoi aiheelliseksi allekirjoittaa väliaikaisen kauppasopimuksen juuri nyt?

   

  1. Miksi neuvosto haluaa jatkaa tätä prosessia, kun otetaan huomioon Turkmenistanin tilanne erityisesti ihmisoikeuksien, demokratian ja uskonnonvapauden suhteen?

   

  1. Miten neuvosto kommentoi monien kansalaisjärjestöjen ja Turkmenistanissa vaikuttavien tahojen kertomuksia maan yleisestä tilanteesta?

   

  1. Mitä konkreettisia parannuksia väliaikaisella kauppasopimuksella on EU:n ja Turkmenistanin välisiin suhteisiin? Millä perusteella neuvosto katsoo, että EU onnistuu parantamaan Turkmenistanin ihmisoikeustilannetta väliaikaisen kauppasopimuksen tekemisen jälkeen? Miksi neuvosto katsoo, että sopimuksen tekeminen on EU:lle tehokkaampi tapa edistää Turkmenistanin ihmisoikeuksia?

   

  1. Mitä konkreettisia parannuksia väliaikaisella kauppasopimuksella saadaan aikaan Turkmenistanin tilanteen ja etenkin ihmisoikeuksien ja demokratian suhteen? Sisältääkö kumppanuus- ja yhteistyösopimus ihmisoikeustilanteeseen sidotun selkeän keskeyttämislausekkeen?

   

  1. Aikooko neuvosto keskeyttää sopimuksen soveltamisen Euroopan parlamentin sitä pyytäessä? Sisältyykö kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen uudelleentarkastelulauseke?

   

   

  Jätetty: 13.02.2009

  Välitetty: 17.02.2009

  Määräaika: 24.02.2009