Parlamento klausimas - O-0024/2009Parlamento klausimas
O-0024/2009

  ES ir Turkmėnistano Laikinasis prekybos susitarimas

  KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0024/09
  pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
  pateikė Jan Marinus Wiersma ir Erika Mann PSE vardu, Daniel Caspary ir Robert Sturdy PPE-DE vardu, Cristiana Muscardini ir Eugenijus Maldeikis UEN vardu
  Tarybai

  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-0024/2009
  Pateikti tekstai :
  O-0024/2009 (B6-0019/2009)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Ar Taryba galėtų paaiškinti Europos Parlamentui:

   

  1. Kokios yra konkrečios priežastys, dėl kurių Taryba mano, kad pagrįsta Laikinąjį prekybos susitarimą pasirašyti dabar?

   

  1. Atsižvelgiant į bendrą padėtį Turkmėnistane, ypač žmogaus teisių, demokratijos ir tikėjimo laisvės srityse, kodėl Taryba nori tęsti šį procesą?

   

  1. Kaip Taryba pakomentuotų keletą nevyriausybinių organizacijų ataskaitų ir atitinkamų nuomonių Turkmėnistane dėl bendros padėties šalyje?

   

  1. Kaip konkrečiai Laikinasis prekybos susitarimas pagerins ES ir Turkmėnistano santykius? Kuo remdamasi Taryba mano, kad po Laikinojo prekybos susitarimo pasirašymo ES sėkmingai gerins žmogaus teisių padėtį Turkmėnistane? Kodėl ji mano, kad Laikinojo susitarimo pasirašymas yra veiksmingesnis būdas ES pasiekti pažangos žmogaus teisių srityje Turkmėnistane?

   

  1. Kaip konkrečiai Laikinasis prekybos susitarimas pagerintų padėtį Turkmėnistane, ypač žmogaus teisių pagarbos ir demokratijos klausimais? Ar į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą įtraukta aiški stabdomoji sąlyga, susijusi su žmogaus teisėmis?

   

  1. Ar Taryba sustabdys Laikinąjį prekybos susitarimą, kai to pareikalaus Europos Parlamentas? Ar į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą įtraukta aiški persvarstymo sąlyga?

   

   

  Pateikta: 13.02.2009

  Perduota: 17.02.2009

  Atsakyti iki: 24.02.2009