Parlamenta jautājums - O-0024/2009Parlamenta jautājums
O-0024/2009

  Tirdzniecības pagaidu nolīgums (TPN) starp ES un Turkmenistānu

  MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0024/09
  saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
  Iesnieguši Jan Marinus Wiersma un Erika Mann, PSE grupas vārdā, Daniel Caspary un Robert Sturdy, PPE-DE grupas vārdā, Cristiana Muscardini un Eugenijus Maldeikis, UEN grupas vārdā
  Padomei

  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-0024/2009
  Iesniegtie teksti :
  O-0024/2009 (B6-0019/2009)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Lūdz Padomi atbildēt Eiropas Parlamentam uz šādiem jautājumiem:

   

  1. Kādu konkrētu iemeslu dēļ Padome uzskata, ka ir vērts TPN parakstīt tagad?

   

  1. Kāpēc, ņemot vērā vispārējo situāciju Turkmenistānā, Padome vēlas turpināt šo procesu? Īpaši cilvēktiesību, demokrātijas un reliģiskās pārliecības brīvības jomā?

   

  1. Kā Padome komentē vairākus ziņojumus par stāvokli Turkmenistānā, kurus sniegušas NVO un attiecīgi šīs valsts iedzīvotāji?

   

  1. Kā konkrēti TPN uzlabos ES un Turkmenistānas attiecības? Kāds Padomei ir pamats uzskatīt, ka ES spēs uzlabot cilvēktiesību stāvokli Turkmenistānā pēc TPN noslēgšanas? Kāpēc tā uzskata, ka TPN noslēgšana ir efektīvāks veids, lai ES varētu veicināt cilvēktiesību ievērošanu Turkmenistānā?

   

  1. Kā konkrēti TPN var uzlabot situāciju Turkmenistānā, it īpaši cilvēktiesību un demokrātijas jomā? Vai partnerības un sadarbības nolīgumā būs noteikta apturēšanas klauzula attiecībā uz cilvēktiesībām?

   

  1. Vai Padome apturēs TPN, ja to pieprasīs Eiropas Parlaments? Vai TPN būs noteikta pārskatīšanas klauzula?

   

   

  Iesniegts: 13.02.2009

  Nosūtīts: 17.02.2009

  Termiņš atbildei: 24.02.2009