Pytanie poselskie - O-0024/2009Pytanie poselskie
O-0024/2009

  Przejściowa umowa handlowa między UE a Turkmenistanem

  PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0024/09
  zgodnie z art. 108 Regulaminu
  skierowane przez: Jan Marinus Wiersma oraz Erika Mannw imieniu grupy politycznej PSE, Daniel Caspary oraz Robert Sturdyw imieniu grupy politycznej PPE-DE, Cristiana Muscardini oraz Eugenijus Maldeikisw imieniu grupy politycznej UEN
  do Rady

  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-0024/2009
  Teksty złożone :
  O-0024/2009 (B6-0019/2009)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Czy Rada mogłaby wyjaśnić Parlamentowi Europejskiemu:

   

  1. Jakie są konkretne powody, dla których Rada uważa, że zawarcie przejściowej umowy handlowej w tym momencie jest uzasadnione?

   

  1. Zważywszy na ogólną sytuację w Turkmenistanie, dlaczego Rada pragnie kontynuować ten proces? W szczególności sytuację w obszarach takich jak prawa człowieka, demokracja i swoboda wyznania?

   

  1. W jaki sposób Rada ustosunkowuje się do szeregu sprawozdań organizacji pozarządowych i głosów pochodzących z samego Turkmenistanu w sprawie sytuacji w tym kraju?

   

  1. Jaki konkretny pozytywny wpływ umowa ta będzie miała na stosunki między UE i Turkmenistanem? Z jakich powodów Rada uważa, że UE odniesie sukces w podnoszeniu standardów ochrony praw człowieka w Turkmenistanie po zawarciu przejściowej umowy handlowej? Dlaczego Rada sądzi, że zawarcie przejściowej umowy handlowej jest dla UE skuteczniejszym sposobem na poprawę sytuacji w obszarze praw człowieka w Turkmenistanie?

   

  1. Jakie konkretne pozytywne zmiany sytuacji w Turkmenistanie może spowodować ta umowa, w szczególności w zakresie przestrzegania praw człowieka i demokracji? Czy umowa o partnerstwie i współpracy będzie zawierać klauzulę zawieszającą dotyczącą praw człowieka?

   

  1. Czy Rada zawiesi przejściową umowę handlową na wniosek Parlamentu Europejskiego? Czy umowa o partnerstwie i współpracy będzie zawierać klauzulę przeglądową?

   

   

  Przedłożone: 13.02.2009

  Przekazane: 17.02.2009

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 24.02.2009