Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0025/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0025/2009

Interimsaftale mellem EU og Turkmenistan om handel

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0025/09
jf. forretningsordenens artikel 108
af Jan Marinus Wiersma og Erika Mann for PSE-Gruppen, Daniel Caspary og Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen, Cristiana Muscardini og Eugenijus Maldeikis for UEN-Gruppen
til Kommissionen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0025/2009
Indgivne tekster :
O-0025/2009 (B6-0020/2009)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kommissionen bedes redegøre for følgende over for Europa-Parlamentet:

 

  1. Hvad er Kommissionens konkrete begrundelser for, at den finder det berettiget at undertegne en interimsaftale om handel på indeværende tidspunkt?

 

  1. Hvorfor ønsker Kommissionen at fortsætte med denne procedure i betragtning af den generelle situation i Turkmenistan, især inden for områderne menneskerettigheder, demokrati og religionsfrihed?

 

  1. Hvilke kommentarer har Kommissionen til de forskellige rapporter fra ngo'er og relevante kilder i Turkmenistan om den generelle situation i landet?

 

  1. Hvilke konkrete forbedringer vil interimsaftalen om handel få for forbindelserne mellem EU og Turkmenistan? Ud fra hvilket grundlag mener Kommissionen, at EU efter indgåelsen af en interimsaftale om handel vil have held til at fremme menneskerettighederne i Turkmenistan? Hvorfor mener Kommissionen, at indgåelsen af en interimsaftale om handel vil være en mere effektiv måde for EU til at fremme menneskerettighedssagen i Turkmenistan?

 

  1. Hvilke konkrete forbedringer vil interimsaftalen om handel kunne få for situationen i Turkmenistan, især hvad angår menneskerettigheder og demokrati? Vil partnerskabs- og samarbejdsaftalen indeholde en klar menneskerettighedsklausul, der kan sætte aftalen midlertidigt ud af kraft?

 

  1. Vil Kommissionen sætte interimsaftalen om handel midlertidigt ud af kraft, hvis Europa-Parlamentet anmoder herom? Vil partnerskabs- og samarbejdsaftalen indeholde en revisionsklausul?

 

 

Indgået: 13.02.2009

Videresendt: 17.02.2009

Besvarelsesfrist: 24.02.2009