Parlamentin kysymys - O-0025/2009Parlamentin kysymys
O-0025/2009

EU:n ja Turkmenistanin väliaikainen kauppasopimus

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0025/09
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann, PSE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary ja Robert Sturdy, PPE-DE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis, UEN-ryhmän puolesta
komissiolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0025/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0025/2009 (B6-0020/2009)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Voisiko komissio selittää Euroopan parlamentille seuraavat seikat:

 

  1. Mitkä ovat ne konkreettiset syyt, joiden vuoksi komissio katsoi aiheelliseksi allekirjoittaa väliaikaisen kauppasopimuksen juuri nyt?

 

  1. Miksi komissio haluaa jatkaa tätä prosessia, kun otetaan huomioon Turkmenistanin tilanne erityisesti ihmisoikeuksien, demokratian ja uskonnonvapauden suhteen?

 

  1. Miten komissio kommentoi monien kansalaisjärjestöjen ja Turkmenistanissa vaikuttavien tahojen kertomuksia maan yleisestä tilanteesta?

 

  1. Mitä konkreettisia parannuksia väliaikaisella kauppasopimuksella on EU:n ja Turkmenistanin välisiin suhteisiin? Millä perusteella komissio katsoo, että EU onnistuu parantamaan Turkmenistanin ihmisoikeustilannetta väliaikaisen kauppasopimuksen tekemisen jälkeen? Miksi komissio katsoo, että sopimuksen tekeminen on EU:lle tehokkaampi tapa edistää Turkmenistanin ihmisoikeuksia?

 

  1. Mitä konkreettisia parannuksia väliaikaisella kauppasopimuksella saadaan aikaan Turkmenistanin tilanteen ja etenkin ihmisoikeuksien ja demokratian suhteen? Sisältääkö kumppanuus- ja yhteistyösopimus ihmisoikeustilanteeseen sidotun selkeän keskeyttämislausekkeen?

 

  1. Aikooko komissio keskeyttää sopimuksen soveltamisen Euroopan parlamentin sitä pyytäessä? Sisältyykö kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen uudelleentarkastelulauseke?

 

 

Jätetty: 13.02.2009

Välitetty: 17.02.2009

Määräaika: 24.02.2009