Parlamenta jautājums - O-0025/2009Parlamenta jautājums
O-0025/2009

Tirdzniecības pagaidu nolīgums (TPN) starp ES un Turkmenistānu

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0025/09
saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
Iesnieguši Jan Marinus Wiersma un Erika Mann, PSE grupas vārdā, Daniel Caspary un Robert Sturdy, PPE-DE grupas vārdā, Cristiana Muscardini un Eugenijus Maldeikis, UEN grupas vārdā
Komisijai

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0025/2009
Iesniegtie teksti :
O-0025/2009 (B6-0020/2009)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Lūdz Komisiju atbildēt Eiropas Parlamentam uz šādiem jautājumiem:

 

  1. Kādu konkrētu iemeslu dēļ Komisija uzskata, ka ir vērts TPN parakstīt tagad?

 

  1. Kāpēc, ņemot vērā vispārējo situāciju Turkmenistānā, Komisija vēlas turpināt šo procesu? Īpaši cilvēktiesību, demokrātijas un reliģiskās pārliecības brīvības jomā?

 

  1. Kā Komisija komentē vairākus ziņojumus par stāvokli Turkmenistānā, kurus sniegušas NVO un attiecīgi šīs valsts iedzīvotāji?

 

  1. Kā konkrēti TPN uzlabos ES un Turkmenistānas attiecības? Kāds Komisijai ir pamats uzskatīt, ka ES spēs uzlabot cilvēktiesību stāvokli Turkmenistānā pēc TPN noslēgšanas? Kāpēc tā uzskata, ka TPN noslēgšana ir efektīvāks veids, lai ES varētu veicināt cilvēktiesību ievērošanu Turkmenistānā?

 

  1. Kā konkrēti TPN var uzlabot situāciju Turkmenistānā, it īpaši cilvēktiesību un demokrātijas jomā? Vai partnerības un sadarbības nolīgumā būs noteikta apturēšanas klauzula attiecībā uz cilvēktiesībām?

 

  1. Vai Komisija apturēs TPN, ja to pieprasīs Eiropas Parlaments? Vai TPN būs noteikta pārskatīšanas klauzula?

 

 

Iesniegts: 13.02.2009

Nosūtīts: 17.02.2009

Termiņš atbildei: 24.02.2009