Parlamento klausimas - O-0030/2009Parlamento klausimas
O-0030/2009

Audito Rūmų ataskaita Nr. 10/2008 dėl sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos skirtos EB paramos vystymuisi

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0030/09
pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Josep Borrell Fontelles Vystymosi komiteto vardu
Komisijai

Procedūra : 2009/2552(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0030/2009
Pateikti tekstai :
O-0030/2009 (B6-0016/2009)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Savo specialioje ataskaitoje Nr. 10/2008 „Sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos skirta EB parama vystymuisi“ Audito Rūmai pažymi, kad bendra lėšų suma, kurią Komisija skiria sveikatos priežiūros įstaigoms, nepaisant Komisijos Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) įsipareigojimų ir Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos susidariusios sveikatos priežiūros krizės, yra mažesnė negu numatyta atsižvelgiant į politinius įsipareigojimus ir gaires. Bendra lėšų, skiriamų sveikatos priežiūros sektoriui, suma sumažėjo (iš 8-ojo Europos plėtros fondo (EPF) buvo skiriama 5,1 %, o iš 10-ojo EPF – 3,5 %), nors bendro pobūdžio biudžeto paramos lėšos išaugo, tačiau, Audito Rūmų nuomone, abejotina, kad iš jų daug išteklių bus skiriama sveikatos priežiūrai.

 

Audito Rūmai taip pat pažymi, kad bendro pobūdžio biudžeto paramos lėšos nebuvo veiksmingai naudojamos siekiant gerinti sveikatos priežiūros sistemas.

 

Kaip Komisija planuoja dėti daugiau pastangų siekdama remti Afrikos šalių į pietus nuo Sacharos sveikatos priežiūros sistemas?

 

Ar atliekant 10-ojo EPF laikotarpio vidurio peržiūrą Komisija rengiasi iš naujo svarstyti sveikatos priežiūros sektoriui skiriamų lėšų dydį?

 

Ar Komisija rengiasi iš naujo svarstyti biudžeto paramos sektoriams, palyginti su bendro pobūdžio biudžeto paramos, lėšų paskirstymą? Ar Komisija planuoja parengti aiškias gaires, kada reikėtų naudoti atitinkamą priemonę ir kokiu būdu reikėtų šias priemones derinti?

 

Kaip Europos Komisija rengiasi didinti pagrindinių būstinių ir delegacijų darbuotojų bei išteklių pajėgumus, siekdama remti savo sveikatos priežiūros strategiją minėtose šalyse ir užtikrinti Pasaulinio kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondo išmokų veiksmingumą?

 

Ar Komisija planuoja sukurti stebėsenos ir vertinimo sistemą, kurią taikant būtų galima pateikti įrodymų dėl jos indėlio siekiant šalies lygmeniu įgyvendinti sveikatos priežiūros TVT?

 

 

Pateikta: 19.02.2009

Perduota: 23.02.2009

Atsakyti iki: 02.03.2009