Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0057/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0057/2009

Manglende interoperabilitet for mobiltelefonopladere

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0057/09
jf. forretningsordenens artikel 108
af Marco Cappato for ALDE-Gruppen
til Kommissionen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0057/2009
Indgivne tekster :
O-0057/2009 (B6-0225/2009)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kan Kommissionen under henvisning til skriftlig forespørgsel E-5767/08 om manglende interoperabilitet for mobiltelefonopladere meddele, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til harmonisering, og især om den allerede har iværksat foranstaltninger til bekæmpelse af dette problem, som direkte berører de europæiske forbrugere (der ser sig tvunget til at udskifte opladere, som stadig virker) og miljøet (på grund af de store affaldsmængder, en sådan udskiftning forårsager)?

 

Har Kommissionen allerede indledt en dialog med producenterne om muligheden for, at brugerne kan anvende en hvilken som helst oplader, hvad der bliver mere og mere nødvendigt? Hvilke resultater er der opnået?

 

Mener Kommissionen, at det bliver nødvendigt at vedtage specifikke bestemmelser herom?

 

Har Kommissionen planer om at udvide sådanne foranstaltninger til også at omfatte andet elektronisk udstyr?

 

 

Indgået: 12.03.2009

Videresendt: 16.03.2009

Besvarelsesfrist: 23.03.2009