Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0057/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0057/2009

Διαλειτουργικότητα των φορτιστών κινητών τηλεφώνων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0057/09
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
προς την Επιτροπή

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0057/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0057/2009 (B6-0225/2009)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η Επιτροπή θα μπορούσε να αναφέρει, σε σχέση με τη γραπτή ερώτηση Ε-5767/08 για την έλλειψη διαλειτουργικότητας των φορτιστών κινητών τηλεφώνων, ποιές πρόοδοι έχουν καταγραφεί όσον αφορά την εναρμόνιση, και κυρίως, εάν έχει ήδη λάβει μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που θίγει άμεσα τους ευρωπαίους καταναλωτές (οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αντικαθιστούν φορτιστές που λειτουργούν) καθώς και το περιβάλλον (λόγω της τεράστιας ποσότητας αποβλήτων που προκύπτουν);

 

Η Επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει σε διάλογο με τους κατασκευαστές, ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν οιονδήποτε φορτιστή, πράγμα το οποίο είναι όλο και περισσότερο απαραίτητο; Ποιά είναι τα αποτελέσματα;

 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι μια ειδική νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση θα καταστεί απαραίτητη;

 

Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει αυτές τις δράσεις και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές;

 

 

Κατάθεση: 12.03.2009

Διαβίβαση: 16.03.2009

Λήξη προθεσμίας: 23.03.2009