Parlamentin kysymys - O-0057/2009Parlamentin kysymys
O-0057/2009

Matkapuhelinten latureiden yhteentoimivuus

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0057/09
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Marco Cappato, ALDE-ryhmän puolesta
komissiolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0057/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0057/2009 (B6-0225/2009)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Viitaten esittämääni kirjalliseen kysymykseen E-5767/08 matkapuhelinten latureiden yhteentoimivuuden puutteesta voiko komissio kertoa, miten yhdenmukaistamisessa on edistytty ja erityisesti onko se jo ryhtynyt toimiin torjuakseen kyseistä ongelmaa, joka koskee läheisesti Euroopan unionin kuluttajia (joiden on korvattava toimivat laturit uusilla) ja ympäristön suojelua (yhteentoimivuuden puutteesta aiheutuvan suunnattoman jätemäärän vuoksi)?

 

Onko komissio jo käynyt vuoropuhelua valmistajien kanssa, jotta käyttäjät voisivat käyttää mitä tahansa laturia, minkä merkitys on kasvamassa kaiken aikaa? Millaisia tuloksia vuoropuhelusta on saatu?

 

Tarvittaisiinko komission mielestä tätä asiaa koskevaa erityislainsäädäntöä?

 

Aikooko komissio laajentaa kyseisiä toimia koskemaan muitakin sähkölaitteita?

 

 

Jätetty: 12.03.2009

Välitetty: 16.03.2009

Määräaika: 23.03.2009