Pytanie poselskie - O-0057/2009Pytanie poselskie
O-0057/2009

Interoperacyjność ładowarek do telefonów komórkowych

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0057/09
zgodnie z art. 108 Regulaminu
skierowane przez: Marco Cappatow imieniu grupy politycznej ALDE
do Komisji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0057/2009
Teksty złożone :
O-0057/2009 (B6-0225/2009)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W związku z pytaniem pisemnym E-5767/08 dotyczącym braku interoperacyjności ładowarek do telefonów komórkowych, czy Komisja może powiedzieć, jakich postępów dokonano na drodze do harmonizacji, a mianowicie, czy przedsięwzięła już kroki w celu zwalczania tego problemu, który dotyka bezpośrednio konsumentów europejskich (którzy muszą zmieniać nadal funkcjonujące ładowarki) oraz środowiska (z powodu ogromnej ilości produkowanych w ten sposób odpadów)?

 

Czy Komisja nawiązała już dialog z producentami z myślą o umożliwieniu użytkownikom korzystania z dowolnej ładowarki, co jest coraz bardziej niezbędne? Z jakim skutkiem?

 

Czy Komisja uważa, że konieczne będą szczególne przepisy w tym względzie?

 

Czy Komisja zamierza rozszerzyć te działania na inne urządzenia elektroniczne?

 

 

Przedłożone: 12.03.2009

Przekazane: 16.03.2009

Termin na udzielenie odpowiedzi: 23.03.2009