Parlamentsfråga - O-0057/2009Parlamentsfråga
O-0057/2009

Kompabilitet för mobilladdare

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0057/09
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Marco Cappato för ALDE-gruppen
till kommissionen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0057/2009
Ingivna texter :
O-0057/2009 (B6-0225/2009)
Omröstningar :
Antagna texter :

Med hänvisning till skriftlig fråga nr E-5767/08 om bristen på kompabilitet för mobilladdare, kan kommissionen berätta vilka framsteg som gjorts när det gäller harmonisering och i synnerhet om den redan har vidtagit åtgärder för att motarbeta detta problem som närmast påverkar EU:s konsumenter (som tvingas byta ut fungerande utrustning ) och miljön (på grund av den enorma mängd avfall som detta orsakar)?

 

Har kommissionen redan inlett en dialog med konstruktörerna för att användarna ska kunna använda vilken laddare som helst, vilket blir allt nödvändigare? Med vilka resultat?

 

Tror kommissionen att särskild lagstiftning om detta kan bli nödvändig?

 

Tänker kommissionen utvidga dessa åtgärder till att gälla andra elektroniska apparater?

 

 

Ingiven: 12.03.2009

Vidarebefordrad: 16.03.2009

Sista svarsdag: 23.03.2009