Парламентарен въпрос - O-0064/2009Парламентарен въпрос
O-0064/2009

  Ролята на културата в развитието на европейските региони

  ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0064/09
  съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
  от Doris Pack, от името на групата PPE-DE
  към Комисията

  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-0064/2009
  Внесени текстове :
  O-0064/2009
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Европейската култура е един от основните стълбове на настоящето и бъдещето на Европейския съюз. Развитието на Европа зависи от силата на културата, която трябва да бъде използвана по устойчив начин. Това ще ни гарантира, че ще имаме една Европа на европейците, а не само Европа на институциите, администрациите и разпоредбите. Необходимо е културният потенциал на Европа да бъде използван за структурни политики и политики за насърчаване, в подкрепа на развитието на европейските региони и градове. От друга страна, местните политици в европейските градове и региони също така носят отговорност с европейски мащаб при изготвянето на културните политики.

   

  Тъй като културните проекти, основаващи се на ангажимент и креативност от страна обществеността, са особено ефективни на равнище регионални и местни общности, като същевременно увеличават техния потенциал, може ли Комисията да ни информира за следното:

   

  1. Кога възнамерява Комисията да представи зелена книга със съответния обхват от действия в областта на културните дейности, имащи за цел засилване на развитието на европейските региони?

   

  2. Възнамерява ли Комисията, съвместно с регионалните органи и местното гражданско общество, да подкрепи регионалните конференции и по какъв начин ще направи това?

   

  3. Какви конкретни мерки планира Комисията, за да ангажира участници в гражданското общество в подготовката и изпълнението на културни проекти?

   

   

  Внесен: 17.03.2009

  Предаден: 19.03.2009

  Краен срок за отговор: 26.03.2009