Parlamentin kysymys - O-0064/2009Parlamentin kysymys
O-0064/2009

Kulttuurin merkitys Euroopan alueiden kehittämisessä

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0064/09
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Doris Pack, PPE-DE-ryhmän puolesta
komissiolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0064/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0064/2009
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Eurooppalainen kulttuuri on tärkeimpiä Euroopan unionin nykyisyyden ja tulevaisuuden tukipilareita. Euroopan kehitys on riippuvainen kulttuurin voimasta, jota on käytettävä kestävällä tavalla. Näin varmistetaan, että Eurooppa kuuluu eurooppalaisille, eikä ainoastaan toimielimille, viranomaisille ja säädöksille. Euroopan kulttuurisia mahdollisuuksia on hyödynnettävä strategisesti rakenne- ja tukipolitiikoissa, joiden avulla Euroopan alueiden ja kaupunkien kehitystä tuetaan. Toisaalta valmistellessaan kulttuuria koskevia paikallisia politiikkoja Euroopan kaupunkien ja alueiden paikallisilla poliittisten päätösten tekijöillä on vastuu myös koko Euroopasta.

 

Kun otetaan huomioon, että yleisön osallistumiseen ja luovuuteen perustuvilla kulttuurihankkeilla näyttää olevan erityisen tehokas ja samalla mahdollisuuksia vahvistava vaikutus alueellisella ja paikallisella tasolla, voiko komissio vastata seuraaviin kysymyksiin:

 

  1. Milloin komissio aikoo esittää vihreän kirjan mahdollisista kulttuuritoimintaa koskevista eri toimenpiteistä, jonka tarkoitus on vahvistaa EU:n alueellista kehitystä?

 

  1. Aikooko komissio tukea alueellisia konferensseja yhdessä alueellisten viranomaisten ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa ja miten?

 

  1. Millaisilla konkreettisilla toimilla komissio suunnittelee ottavansa kansalaisyhteiskunnan toimijat mukaan kulttuurihankkeiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon?

 

 

Jätetty: 17.03.2009

Välitetty: 19.03.2009

Määräaika: 26.03.2009