Parlamento klausimas - O-0064/2009Parlamento klausimas
O-0064/2009

  Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi

  KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0064/09
  pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
  pateikė Doris Pack PPE-DE vardu
  Komisijai

  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-0064/2009
  Pateikti tekstai :
  O-0064/2009
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Europos kultūra yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos šių dienų ir ateities ramsčių. Europos vystymuisi didelę įtaką daro kultūra, kurios vaisiais turi būti naudojamasi tvariai. Taip bus užtikrinama, kad Europa priklausys europiečiams, o ne tik institucijoms, administracijoms ir reglamentams. Europos kultūros potencialas turi būti strategiškai išnaudojamas vykdyti struktūrinę ir skatinamąją politiką, kurią įgyvendinant remiama regionų ir miestų plėtra. Kita vertus, vietiniams Europos miestų ir regionų politikos formuotojams taip pat tenka atsakomybė rengiant visos Europos vietinės kultūros politiką.

   

  Kadangi kultūriniai projektai, kuriuose dalyvauja kūrybingi žmonės, yra labai naudingi regioniniu ir vietiniu lygmeniu ir tuo pačiu metu stiprina kultūros potencialą, ar Komisija galėtų mums atsakyti į šiuos klausimus:

   

  1. Kada Komisija pateiks žaliąją knygą, kurioje būtų numatytos kultūros veiklos priemonės, skirtos Europos regionų plėtrai skatinti?

   

  1. Ar Komisija planuoja remti regionų konferencijas, kuriose taip pat dalyvautų regionų valdžios institucijos ir vietos pilietinė visuomenė, ir kaip ji rengiasi tai daryti?

   

  1. Kokių konkrečių priemonių ketina imtis Komisija, siekdama įtraukti pilietinės visuomenės veikėjus į kultūrinių projektų rengimo ir įgyvendinimo procesą?

   

   

  Pateikta: 17.03.2009

  Perduota: 19.03.2009

  Atsakyti iki: 26.03.2009