Parlamentná otázka - O-0064/2009Parlamentná otázka
O-0064/2009

  Úloha kultúry v rozvoji európskych regiónov

  OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0064/09
  v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku,
  predkladá: Doris Pack, v mene skupiny PPE-DE
  Komisii

  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-0064/2009
  Predkladané texty :
  O-0064/2009
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Európska kultúra je jedným z najvýznamnejších pilierov prítomnosti i budúcnosti Európskej únie. Rozvoj Európy závisí od sily kultúry, ktorá sa musí využívať udržateľným spôsobom. Takýto prístup zabezpečí, aby sme mali Európu Európanov, a nie len Európu inštitúcií, vlád a predpisov. Európsky kultúrny potenciál by sa mal strategicky využívať na štrukturálne a propagačné politiky podporujúce rozvoj európskych regiónov a miest. Na druhej strane miestni politickí činitelia v európskych mestách a regiónoch nesú celoeurópsku zodpovednosť za prípravu miestnych kultúrnych politík.

   

  Keďže kultúrne projekty vychádzajúce z angažovanosti a kreativity verejnosti sú osobitne účinné na regionálnej a miestnej úrovni a zároveň posilňujú jej potenciál, mohla by nás Komisia informovať o týchto bodoch?:

   

  1. Kedy Komisia predloží zelenú knihu s možnou paletou opatrení v oblasti kultúrnych aktivít zameraných na posilňovanie a rozvoj európskych regiónov?

   

  1. Bude Komisia podporovať regionálne konferencie spolu s regionálnymi orgánmi a miestnou občianskou spoločnosťou? Ak áno, akým spôsobom?

   

  1. Aké konkrétne opatrenia na začlenenie subjektov občianskej spoločnosti do prípravy a realizácie kultúrnych projektov plánuje Komisia prijať?

   

   

  Predložené: 17.03.2009

  Postúpené: 19.03.2009

  Termín na zodpovedanie: 26.03.2009