Парламентарен въпрос - O-0067/2009Парламентарен въпрос
O-0067/2009

  Вина тип "розе" и разрешени енологични практики

  ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0067/09
  съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
  от Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák и Dominique Vlasto, от името на групата PPE-DE , Patrick Louis, от името на групата IND/DEM , Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE , Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli и Salvatore Tatarella, от името на групата UEN
  към Комисията

  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-0067/2009
  Внесени текстове :
  O-0067/2009 (B6-0228/2009)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  В рамките на дискусията по регламентите за прилагане на ООП на вино, Комисията възнамерява да заличи текстовете, които са в сила до 31 юли 2009 г. във връзка с енологичните практики, така че да преустанови забраната за купажиране на бели и червени вина без ЗНП или ЗГУ за производство на вино тип „розе”.

   

  Винопроизводителите в много региони на държавите-членки в последните години вложиха значителни усилия и инвестиции, за да създадат висококачествено вино тип „розе”, широко признато и приспособено към нарастващото търсене.

   

  Тези усилия внесоха уравновесяващи елементи в местната и регионална икономика и в териториалното устройство. Специалистите от заинтересованите региони изразиха, също и пред Европейския парламент чрез смесената група по лозарство-традиция-качество, своето силно безпокойство за тежките последици в икономически, екологичен и социален план от евентуално решение, което би позволило производство на вино тип „розе” на ниска цена. Тази мярка рискува по-конкретно да доведе до объркване на традиционните вина тип „розе” и смесените вина, което би довело до нелоялна конкуренция, способна да осъди, дори в близък план, традиционното производство на вино тип „розе”.

   

  Като се имат предвид тези тревоги и възможните отрицателни последици от такова прибързано решение, склонна ли е Комисията

   

  1. да отложи решението, предвидено за края на април;

   

  2. да пристъпи към широко сътрудничество със специалистите в отрасъла, въз основа на задълбочено проучване на възможните икономически, социални и екологични последици от преустановяването на забраната за купажиране;

   

  3. да предложи възможности, които да позволят на европейското винопроизводство да се ползва с повече конкурентоспособност на европейските пазари и на пазарите на трети държави, като същевременно предпази традиционните вина тип „розе” от нелоялната конкуренция.

   

   

  Внесен: 02.04.2009

  Предаден: 06.04.2009

  Краен срок за отговор: 13.04.2009