Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0067/2009

Indgivne tekster :

O-0067/2009 (B6-0228/2009)

Forhandlinger :

PV 05/05/2009 - 13
CRE 05/05/2009 - 13

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 30kWORD 24k
2. april 2009
O-0067/2009

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0067/09

jf. forretningsordenens artikel 108

af Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák og Dominique Vlasto for PPE-DE-Gruppen, Patrick Louis for IND/DEM-Gruppen, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli og Salvatore Tatarella for UEN-Gruppen

til Kommissionen


  Om: Rosévine og godkendte ønologiske fremgangsmåder

 Besvarelse på plenarmøde 

I forbindelse med drøftelserne om gennemførelsesforordningerne om den fælles markedsordning for vin agter Kommissionen at annullere de bestemmelser vedrørende ønologiske fremgangsmåder, der er gældende indtil den 31. juli 2009, og dermed hæve forbuddet mod sammenstikning af hvidvine med rødvine uden BOB eller BGB til fremstilling af rosévin.

 

Vinavlerne i talrige regioner i medlemsstaterne har i de sidste årtier udfoldet store anstrengelser og investeret massivt i udviklingen af en rosévin af høj kvalitet, som er anerkendt som en selvstændig vinsort og tilpasset en stadig større efterspørgsel.

 

Disse bestræbelser har skabt større ligevægt og dermed haft en positiv effekt på såvel den lokale som den regionale økonomi og den fysiske planlægning. Repræsentanter for branchen i de pågældende regioner har, bl.a. i Europa-Parlamentet via branchegruppen "Vinavl - Tradition - Kvalitet", givet udtryk for stor bekymring med hensyn til de alvorlige økonomiske, økologiske og beskæftigelsesmæssige følger af en beslutning om at tillade fremstilling af billig rosévin. Med en sådan foranstaltning risikerer man især, at forbrugerne forveksler traditionelle rosévine med sammenstukne vine, og at der opstår illoyal konkurrence, som - endog på kort sigt - kan blive dødsstødet for den traditionelle produktion af rosévine.

 

Er Kommissionen - i lyset af ovennævnte bekymringer og de eventuelt skæbnesvangre følger af en overilet beslutning - rede til:

 

1. at udsætte afgørelsen, som skulle træde i kraft i slutningen af april?

 

2. at indlede en omfattende høring af fagfolk fra branchen på basis af en indgående undersøgelse af de eventuelle økonomiske, sociale og miljømæssige følger af ophævelsen af forbuddet mod sammenstikningen af vine?

 

3. at fremsætte forslag, som gør det muligt at øge de europæiske vinavleres konkurrenceevne på såvel det europæiske marked som i tredjelande, samtidig med at de traditionelle rosévine beskyttes mod illoyal konkurrence?

 

 

Indgået: 02.04.2009

Videresendt: 06.04.2009

Besvarelsesfrist: 13.04.2009

 

Forespørgslens originalsprog: FR 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik