Parlamenta jautājums - O-0067/2009Parlamenta jautājums
O-0067/2009

  Sārtvīns un atļautā vīndarības prakse

  MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0067/09
  saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
  Iesnieguši Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák un Dominique Vlasto, PPE-DE grupas vārdā, Patrick Louis, IND/DEM grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck un Marielle De Sarnez, ALDE grupas vārdā, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli un Salvatore Tatarella, UEN grupas vārdā
  Komisijai

  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-0067/2009
  Iesniegtie teksti :
  O-0067/2009 (B6-0228/2009)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Turpinot diskusijas par vīna tirgus kopīgas organizācijas īstenošanas regulām, Komisija ir iecerējusi atcelt tiesību aktus attiecībā uz vīndarības praksi, kuri ir spēkā līdz 2009. gada 31. jūlijam, lai atceltu aizliegumu kupažēt baltvīnus ar sarkanvīniem, iegūstot sārtvīnu, ja tiem nav ACN vai AĢN.

   

  Pēdējās desmitgadēs vairāku dalībvalstu reģionu vīnkopji netaupa pūles un veic ievērojumus ieguldījumus, lai iegūtu augstas kvalitātes sārtvīnu, kas būtu atzīts par īpašas kategorijas vīnu un būtu pielāgots augošajam pieprasījumam.

   

  Šo pūliņu rezultātā ir izveidojies zināms līdzsvars vietējā un reģionālajā ekonomikā un teritorijas apsaimniekošanas jomā. Attiecīgo reģionu speciālisti atkārtoti pauduši dziļu satraukumu, arī Eiropas Parlamentam ar sadarbības grupas par vīnkopības tradīcijām un kvalitāti starpniecību, par nopietnajām sekām ekonomikas, ekoloģijas un nodarbinātības jomā, ko radīs lēmums atļaut ražot lētu sārtvīnu. Turklāt jo īpaši pastāv risks, ka būs grūti atšķirt tradicionālos sārtvīnus no jauktajiem vīniem, un tas radīs negodīgu konkurenci, kas var īsā laikā iznīcināt tradicionālo sārtvīnu ražošanu.

   

  Ņemot vērā šīs bažas un iespējamās negatīvās sekas, ko var radīt pārsteidzīgs lēmums, vai Komisija ir gatava

   

  1. atlikt minēto lēmumu, ko paredzēts pieņemt aprīļa beigās?

   

  2. Vai Komisija ir gatava sākt plašas pārrunas ar nozares speciālistiem, pamatojoties uz padziļinātu pētījumu par sekām saimnieciskajā, sociālajā un vides jomā, ko var radīt vīnu kupažēšanas aizlieguma atcelšana?

   

  3. Vai Komisija ir gatava piedāvāt risinājumus, kas vienlaikus ļaus Eiropas vīna ražotājiem panākt lielāku konkurētspēju ES un trešo valstu tirgū, pasargājot tradicionālos sārtvīnus no negodīgas konkurences?

   

   

  Iesniegts: 02.04.2009

  Nosūtīts: 06.04.2009

  Termiņš atbildei: 13.04.2009