Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0067/2009

Ingediende teksten :

O-0067/2009 (B6-0228/2009)

Debatten :

PV 05/05/2009 - 13
CRE 05/05/2009 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 30kWORD 25k
2 april 2009
O-0067/2009

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0067/09

ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement

van Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák en Dominique Vlasto, namens de PPE-DE-Fractie, Patrick Louis, namens de IND/DEM-Fractie, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli en Salvatore Tatarella, namens de UEN-Fractie

aan de Commissie


  Betreft: Roséwijnen en toegelaten oenologische procedés

 Antwoord plenaire 

In de context van het debat over de toepassingsverordeningen betreffende de gemeenschappelijke marktordening voor wijn is de Commissie van plan de tot 31 juli 2009 geldende bepalingen betreffende oenologische procedés te schrappen met als doel de opheffing van het verbod op het mengen van witte en rode wijn zonder Beschermde Oorsprongsbenaming of Beschermde Geografische Aanduiding voor het vervaardigen van roséwijn.

 

Wijnboeren uit tal van streken in de lidstaten hebben zich de laatste decennia aanzienlijke inspanningen en investeringen getroost om kwaliteitsrosé te maken, die als volwaardige wijn wordt erkend en inspeelt op een al maar stijgende vraag.

 

Hun inspanningen hebben evenwicht gebracht in de lokale en de regionale economieën en in de ruimtelijke ordening. De professionals uit de betrokken regio's hebben, o.a. via de interfractiewerkgroep wijnbouw-traditie-kwaliteit aan het Parlement hun ernstige bezorgdheid geuit over de ingrijpende gevolgen op economisch, ecologisch en werkgelegenheidsvlak van het besluit van de Commissie om de productie van goedkope roséwijn op die manier toe te staan. Zij waarschuwen voor het gevaar dat deze maatregel zorgt voor verwarring tussen de traditionele rosé en gemende wijnen, en leidt tot concurrentieverstoring, die zelfs op korte termijn de traditionele productie van roséwijn dreigt te veroordelen.

 

Gezien deze bezorgdheid en de mogelijke nefaste gevolgen van een overhaaste beslissing, zou ik de Commissie willen vragen of zij bereid is:

 

1. het gewraakte besluit, dat voor april gepland is, uit te stellen?

 

2. Een breed overleg op gang te brengen met alle vakmensen van de wijnsector, op basis van een diepgaande studie van de mogelijke economische, maatschappelijke en milieugevolgen van de opheffing van het verbod op het versnijden van wijn?

 

3. Opties voor te stellen die de mogelijkheid bieden dat de Europese wijnsector profijt haalt van een grotere concurrentie op de Europese markten en die van derde landen, en tegelijk de traditionele roséwijnen beschermen tegen concurrentieverstoring?

 

 

Ingediend: 02.04.2009

Doorgezonden: 06.04.2009

Uiterste datum beantwoording: 13.04.2009

 

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR 
Juridische mededeling - Privacybeleid