Parlamentarno vprašanje - O-0080/2009Parlamentarno vprašanje
O-0080/2009

Litvanski zakon za zaščito mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0080/09
v skladu s členom 115 Poslovnika
predložila Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo in Baroness Sarah Ludford, v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert in Judith Sargentini, v imenu skupine Verts/ALE
za Komisijo

Postopek : 2009/2632(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0080/2009
Predložena besedila :
O-0080/2009 (B7-0202/2009)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Litovski parlament je 14. julija 2009 sprejel spremembe zakona o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja. V zakonu je navedeno, da „javno obveščanje, ki napeljuje k homoseksualnim odnosom,“ povzroča „škodljive posledice za razvoj mladoletnikov“ ter da „je v nasprotju z družinskimi vrednotami“. Takšna določba informacije o homoseksualnosti izenačuje z zadevami, kot so prikazovanje fizičnega nasilja, razkazovanje kruto pohabljenega telesa osebe in informacijami, ki spodbujajo samopohabljanje ali samomor. Zakon vodi k prepovedi vsega informiranja o homoseksualnosti, če bi to utegnilo biti dostopno mladoletnim.

 

Litovski predsednik je podal veto na ta zakon, zaradi posplošitev in nejasnosti, ki jih vsebuje, ter zaprosil parlament, naj ga ponovno obravnava in zagotovi njegovo skladnost „z ustavnimi načeli pravne države, pravne varnosti in pravne jasnosti ter da ni v nasprotju z jamstvi odprte družbe in pluralistične demokracije“. Nevladne organizacije za človekove pravice in poslanci Evropskega parlamenta so večkrat pozvali institucije EU k posredovanju in litovski parlament (Seimas) k reviziji osnutka zakona, vložena pa bo tudi pritožba na ustavnemu sodišču. Poleg tega bodo jeseni obravnavani predlogi sprememb kazenskega in upravnega zakonika, s katerimi dejanja fizičnih ali pravnih oseb, ki „propagirajo homoseksualnost“ na javnih mestih, postanejo kazniva dejanja, ki se kaznujejo bodisi z javnim delom bodisi z globo v višini do 1500 EUR ali z odvzemom prostosti.

 

Ali je Komisija razpravljala z litovskimi oblastmi o omenjenih zadevah? Ali ni mnenje Komisije, da takšen zakon in predlogi sprememb niso v skladu s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, kot so zapisane v mednarodnih in evropskih konvencijah, ter še zlasti s svobodo izražanja, ki vključuje pravico do iskanja, sprejemanja in širjenja informacij, ter da niso skladni s protidiskriminacijsko zakonodajo in politiko EU? Ali se Komisiji ne zdi, da je takšen zakon v nasprotju z Listino EU o temeljnih pravicah, s členom 6 Pogodbe o EU in členom 13 Pogodbe o ES, torej s temeljnimi vrednotami, na katerih temelji EU? Ali bo Komisija zahtevala, da Agencija za temeljne pravice oceni ta zakon in predloge za njegovo spremembo? Kaj bo storila Komisija, da bi zagotovila, da bo Litva spoštovala svoje obveznosti iz pogodb o EU, evropskega in mednarodnega prava? Ali je pripravljena sprožiti postopek iz člena 7 Pogodbe o EU, če bo to potrebno?

 

 

Vloženo: 16.07.2009

Posredovano: 20.07.2009

Rok za odgovor: 27.07.2009