Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0081/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0081/2009

Den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod den skadelige påvirkning fra offentlig information

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0081/09
jf. forretningsordenens artikel 115
af Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer og Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen
til Rådet

Procedure : 2009/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0081/2009
Indgivne tekster :
O-0081/2009 (B7-0204/2009)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Det litauiske parlament godkendte tirsdag den 14. juli 2009 ændringer til loven om beskyttelse af mindreårige mod den skadelige påvirkning fra offentlig information. Den 14. juli 2009 er samtidig 220-årsdagen for Stormen på Bastillen, der er en anledning til at mindes oplysningstidens værdier som for eksempel ytringsfrihed og retten til at stræbe efter lykke. Litauens præsident havde nedlagt veto imod en tidligere version af loven, men nu er den altså blevet godkendt af det litauiske parlament den 14. juli 2009, dvs. samme dag som Europa-Parlamentet holdt sit konstituerende møde efter valget.

 

Formålet med loven er at forhindre "offentlige informationer, der propaganderer for homoseksuelle forhold", og som "lader hånt om familieværdier", i de tilfælde, hvor mindreårige kunne få adgang til sådanne informationer. Derudover foreslås det, at forskellige ændringer i straffe- og forvaltningsloven behandles og godkendes i september, hvilket formentlig vil få som konsekvens, at personer, som "propaganderer for homoseksualitet", kriminaliseres og kan straffes med fængsel, samfundstjeneste eller bøder på op til 1500 euro. 

 

Har Rådet drøftet ovennævnte med de litauiske myndigheder? Mener Rådet ikke, at en sådan lov og de foreslåede ændringer af loven er uforenelige med menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, sådan som de er fastlagt i internationale og europæiske konventioner, og at de navnlig er uforenelige med ytringsfriheden, der indbefatter retten til at søge, modtage og formidle informationer? Mener Rådet ikke, at denne litauiske lov er i modstrid med EU's lovgivning og politikker om ikkeforskelsbehandling? Mener Rådet ikke, at en sådan lov er i modstrid med den europæiske menneskerettighedskonvention, EU's charter om grundlæggende rettigheder, artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 13 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, dvs. de fundamentale værdier, som EU er baseret på? Vil Rådet anmode Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om at gennemgå loven og de foreslåede ændringer til den? Hvad vil Rådet gøre for at sikre, at Litauen opfylder sine forpligtelser i henhold til EU-traktaterne samt europæisk og international lovgivning? Er Rådet parat til at iværksætte proceduren i artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union?

 

 

Indgået: 23.07.2009

Videresendt: 24.07.2009

Besvarelsesfrist: 14.08.2009