Parlamentin kysymys - O-0081/2009Parlamentin kysymys
O-0081/2009

Liettuan laki alaikäisten suojelusta julkisten tietojen haitallista vaikutusta vastaan

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0081/09
työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL-ryhmän puolesta
neuvostolle

Menettely : 2009/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0081/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0081/2009 (B7-0204/2009)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Liettuan parlamentti hyväksyi äskettäin muutoksia lakiin, joka koskee alaikäisten suojelua julkisten tietojen haitallista vaikutusta vastaan. Hyväksymispäivä oli Bastiljin valloituksen 220. vuosipäivä, jolloin muistamme sellaisia valistuksen arvoja kuten ilmaisunvapaus ja oikeus pyrkiä onnellisuuteen. Liettuan parlamentti vahvisti tämän lain – jonka aikaisemman version Liettuan presidentti kaatoi veto-oikeudellaan – 14. heinäkuuta 2009, samana päivänä, jolloin Euroopan parlamentti piti vaalien jälkeisen järjestäytymiskokouksensa.

 

Kyseessä on laki, jolla pyritään estämään sellaisten julkisten tietojen näyttäminen, joilla kampanjoidaan homoseksuaalisten suhteiden puolesta ja vastustetaan perhearvoja siinä tapauksessa, että tällaiset tiedot voivat olla alaikäisten saatavilla. Lisäksi syyskuussa on tarkoitus keskustella rikosoikeudellisista ja hallinnollisista säännöistä, jotka oletettavasti johtaisivat "homoseksuaalisuutta levittävien" ihmisten rankaisemiseen pidättämällä heidät, tuomitsemalla heidät tekemään julkisia töitä tai maksamalla aina 1 500 euron suuruisia sakkoja, ja hyväksyä nämä säännöt.

 

Onko neuvosto keskustellut Liettuan viranomaisten kanssa edellä mainituista asioista? Eikö neuvosto katso, että kyseinen laki ja muutokset eivät sovi yhteen kansainvälisissä ja eurooppalaisissa yleissopimuksissa kirjattujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kanssa? Etenkin kyseen ollessa ilmaisunvapaudesta, joka käsittää oikeuden etsiä, vastaanottaa ja välittää tietoa. Eikö laki ole yhteen sopimaton EU:n syrjimättömyyttä koskevan lainsäädännön ja politiikan kanssa? Eikö neuvosto katso, että tällainen laki on vastoin Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta, EU:n perusoikeuskirjaa, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaa ja EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaa eli perusarvoja, joille EU perustuu? Aikooko neuvosto pyytää perusoikeusvirastoa arvioimaan lakia ja muutoksia? Mitä neuvosto tekee varmistaakseen, että Liettua noudattaa EU:n ja kansainvälisen lain mukaisia velvollisuuksiaan? Onko se valmis ottamaan tarvittaessa käyttöön SEU:n 7 artiklassa tarkoitetun menettelyn?

 

 

Jätetty: 23.07.2009

Välitetty: 24.07.2009

Määräaika: 14.08.2009