Parlamenta jautājums - O-0081/2009Parlamenta jautājums
O-0081/2009

Lietuvas likums par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0081/09
saskaņā ar Reglamenta 115. pantu
Iesnieguši Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer un Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL grupas vārdā
Padomei

Procedūra : 2009/2632(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0081/2009
Iesniegtie teksti :
O-0081/2009 (B7-0204/2009)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Pagājušajā otrdienā, 220. gadadienā kopš Bastīlijas ieņemšanas, dienā, kad mēs atceramies tādas apgaismības laikmeta vērtības kā vārda brīvība un cilvēku tiesības tiekties uz laimi, Lietuvas parlaments apstiprināja grozījumus likumā par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi. Šo likumu, kura iepriekšējai versijai Lietuvas prezidents uzlika veto, Lietuvas parlaments apstiprināja 2009. gada 14. jūlijā — tajā pašā dienā, kad Eiropas Parlamentā notika pirmā sēde pēc vēlēšanām.

 

Šā likuma mērķis ir nepieļaut „publisku informāciju, kas aģitē par homoseksuālām attiecībām” un „noliedz ģimenes vērtības”, ja šāda informācija varētu būt pieejama nepilngadīgajiem. Turklāt ir ierosināts septembrī apspriest un apstiprināt kriminālkodeksa un administratīvā kodeksa noteikumus, kas, iespējams, novestu pie kriminalizācijas attiecībā pret „homoseksualitāti propagandējošiem” cilvēkiem, kas būtu sodāmi ar arestu, sabiedrisku darbu piespriešanu vai līdz 1500 eiro sodanaudu.

 

Vai Padome ir apspriedusi iepriekšminētos jautājumus ar Lietuvas iestādēm? Vai Padome neuzskata, ka šāds likums un grozījumi ir nesavienojami ar cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kas ietvertas starptautiskajās un Eiropas konvencijās, un jo īpaši ir nesavienojami ar vārda brīvību, kas aptver tiesības meklēt, saņemt un izplatīt tālāk informāciju, un ka tie ir nesavienojami ar ES tiesību aktiem un diskriminācijas novēršanas politiku? Vai Padome neuzskata, ka šādi tiesību akti ir pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, ES Pamattiesību hartu, ES līguma 6. pantu un EK līguma 13. pantu, t. i., — pamatvērtībām, uz kurām balstās Eiropa? Vai Padome prasīs, lai Pamattiesību aģentūra novērtē šo likumu un grozījumus? Ko Padome ir paredzējusi darīt, lai nodrošinātu, ka Lietuva pilda savas saistības saskaņā ar ES līgumiem, kā arī Eiropas un starptautisko tiesību aktiem? Vai tā vajadzības gadījumā ir gatava uzsākt ES līguma 7. pantā paredzēto procedūru?

 

 

Iesniegts: 23.07.2009

Nosūtīts: 24.07.2009

Termiņš atbildei: 14.08.2009