Парламентарен въпрос - O-0082/2009Парламентарен въпрос
O-0082/2009

Закон на Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0082/09
съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL
към Комисията

Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0082/2009
Внесени текстове :
O-0082/2009 (B7-0205/2009)
Гласувания :
Приети текстове :

Миналия вторник, в деня на 220-тата годишнина от  превземането на Бастилията, когато си припомняме ценности от Просвещението като свободата на изразяване и правото на стремеж към щастие, Парламентът на Литва прие изменения към закона за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация. Законът, за чиято предишна версия Президентът на Литва наложи вето, беше одобрен от Парламента на Литва на 14 юли 2009 г. - същия ден, когато Европейският парламент проведе учредителното си заседание след изборите.

 

Това е закон, който има за цел да спира афиширането на "обществена информация, която съдържа агитация за хомосексуални връзки" и която "противоречи на семейните ценности", в случай че непълнолетни лица могат да имат достъп до нея. Освен това за разглеждане и приемане през септември са предложени разпоредби към наказателния и административния кодекс, които има вероятност да доведат до квалифициране като престъпници на хора, "разпространяващи хомосексуалност" и които са наказуеми със задържане под арест, общественополезен труд или глоба до 1500 евро.

 

Не счита ли Комисията, че такъв закон е в противоречие с Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на основните права на ЕС, член 6 от ДЕС и член 13 от ДЕО, т.е. основните ценности, върху които се основава Европа? Какво ще направи Комисията, за да гарантира, че Литва изпълнява задълженията си съобразно европейското и международното законодателство?

 

Изискала ли е Комисията информация относно вида на документи, попадащи в обхвата на този закон? Областта му на компетенция обхваща ли книги, изкуство, преса, реклама, музика и публични представления като например театър? Дали няма неяснотата на това определение да накара автори, издатели и журналисти да си налагат автоцензура, за да избегнат наказанията, които в момента се обсъждат? Дали влизането в сила на подобен закон не представлява навлизане на държавата и органите в процеса на определяне на границите и естеството на обществената сфера и като такова да е несъвместимо със свободата и плурализма на обществото?

 

Готова ли е Комисията да задейства, при необходимост, предвидената в член 7 от Договора за ЕС процедура?

 

 

Внесен: 23.07.2009

Предаден: 27.07.2009

Краен срок за отговор: 03.08.2009